SIRA på besök

Vill du veta mer om SIRA och kanske köpa några varor producerade i närområdet kring våra skolor? Besök gärna någon av följande samlingar och möt styrelseledamoten Nils-Olof Tägt som berättar mer!

Söndagen 10 oktober 2021 vid kyrkkaffet, Stuvstakyrkan i Huddinge

Söndagen 24 oktober 2021, vid kyrkkaffet, Equmeniakyrkan i Hallunda

Lördagen 13 november 2021, Församlingsafton med start kl. 18.00, Equmeniakyrkan i Östersund

Söndagen 19 december 2021, vid kyrkkaffet, Bergshamra Missionskyrka

Observera att tiden kan komma att ändras med hänsyn till rådande pandemi.

Det lyser av kunskapstörst

Att eleverna trivs på SIRA-skolorna har vi genom åren fått många vittnesbörd om genom samtal med eleverna, lärarna och rektorerna. På bilder i SIRA-bladet från skolorna lyser det av glädje, kunskapstörst och hoppfullhet.

Jana Abu Zayed och Kamal Barahmeh i förskoleklass

Rektorernas terminsrapporter är en viktig källa som används när rapporter måste göras. Nytt för terminen är att SIRA:s ”Utskott för utbildning, pedagogisk utveckling och personalfrågor” i samråd med rektorerna och socialarbetare Amal i Betlehem har arbetat fram enkäter för eleverna och lärarna att fylla i efter läsårets slut.

Till glädje för skolans personal och SIRA är det höga omdömen från eleverna på frågorna ”Skolans personal bryr sig om mig”, ”Lärarna förklarar för mig vad jag är bra på och vad jag behöver förbättra” och ”Lärarna hjälper mig om jag behöver hjälp i skolarbetet”.

Glädjande är också att eleverna har gett höga omdömen på frågan om föräldrarna hjälper dem i deras skolarbete. Det visar att föräldrautbildning som SIRA satsat på i många år gett resultat.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mohammed-Murar-klass-3-bild-700x933.jpg
Mohammed Murar klass 3

Bilderna är från när eleverna i Jeriko fyllde i enkäten.

Foto: Salwa Shareef, text: Gunnar Falkeby

Skolavslutning i Betlehem

Skolavslutningen för eleverna i Betlehem blev ett härligt avslut på terminen med besök av en clown, spel och lekar. Skolan är något att längta tillbaka till, speciellt detta år när ingenting har varit normalt. Både pandemin och krig har präglat tillvaron. Nu väntar ett sommarlov med fortsatt hemmavistelse för de flesta eftersom få har ekonomisk möjlighet att delta i sommaraktiviteter eller åka på semester. Så här berättar rektor Nadira Saed om läsåret som gått:

Nedstängning av skolorna på grund av Coronapandemin och konflikten mellan Israel och Palestina har medfört splittring i undervisningen över hela Palestina. Avbrotten har hindrat barnen från att få sina grundläggande rättigheter till skolgång och frihet. Trots nedstängningarna har SIRA kunnat fortsätta ge kvalificerad undervisning till sina elever.

SIRA-skolans elever har varit tvungna att ha mer än sju månaders hemundervisning via nätet. De har saknat platsen där de vanligtvis känner sig trygga och säkra och kan utveckla sina färdigheter. Lärarna har spelat en stor roll för att mildra de negativa effekterna av pandemin och har utvecklat metoder för att kunna ha en motiverande undervisning online. Att sitta hemma med skolarbetet har för många elever varit en stor omställning och ibland har det hos eleverna varit konkurrens om till exempel tillgången till dator eftersom det kan finnas flera syskon som behöver den för sitt skolarbete.

Nasri Nassar, som gått ut tredje klass

Nasri Nassar, som gått ut tredje klass berättar. ”Vi har varit hemma mesta tiden. Vi har inte haft någonstans att gå. Första veckan var kul men sen började jag sakna min skola och mina kamrater. I skolan kan jag diskutera med mina klasskamrater och få hjälp av läraren. Undervisning via nätet är tröttsamt för mig och jag känner mig stressad ibland eftersom båda mina föräldrar arbetar.”

Konflikten mellan Israel och Palestina i Gazaremsan har påverkat elevernas liv. Många elever bor i närheten av där sammandrabbningar brukar uppstå. De ser dagligen attacker och explosioner. De ser på TV och på sociala medier och hör sina familjemedlemmar och vänner diskutera nyheter. Denna verklighet möter eleverna varje dag och leder till rädsla och stress över att kanske förlora sina nära och kära.

Nadira avslutar med att säga att hon är stolt över att skolan och inlärningsprocessen trots allt kunnat fortsätta. Hon har stor tilltro till sina elever och kontakten med föräldrarna har upprätthållits via digitala föräldramöten. Nadira avslutar med att beskriva ett år som gett henne en känsla av tomhet, men hoppas samtidigt på ett bättre och lugnare nästa läsår då det kan bli lite mer som vanligt med gemensamma aktiviteter, firande av högtider samt besök av föräldrar lärarstudenter, enskilda och grupper.

Text: Ingegerd Frick, bild: Mary Hawash

Skolavslutning i Jeriko

Vilken glädjedag det var i Jeriko när skolan slutade för terminen och man kunde säga farväl till 24 elever, som börjat på SIRA-skolan med olika inlärningssvårigheter och nu är redo för att återvända till ordinarie skolgång. Under sina år på SIRA-skolan har de utvecklat sin personlighet och lärt sig att hantera sina svårigheter.

Abed Rahman Qureshi med rektor Salwa Shareef

Tyvärr var det inte möjligt för elevernas föräldrar att få närvara vid den högtidliga avslutningen på grund av coronapandemin. Men det blev sång, fotografering, diplomutdelning, presenter och eleverna fick visa upp sina talanger för skolkamraterna. Många elever kände sig ledsna mitt i glädjen över att behöva lämna SIRA-skolan och önskade att det funnes en även årskurs fyra och fem.

SIRA-skolan har under åren kunnat hjälpa många elever att bemästra sina svårigheter. SIRA-skolans vision och mål är att alla elever är olika och har förmågor som kan lockas fram med individuell omsorg och ledning.

Text och foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick

Monia Husien och Elaine Ewedat med läraren Kholoud Abd Al_Salam

Nytt budgetår för SIRA

För mig, som har hängt med i snart sjutton år för att hjälpa till med att SIRA ska få en ekonomi som gör det möjligt att kunna driva skolorna och ge eleverna en chans till skolgång och med det en framtid, hoppas jag att verksamheten ska kunna fortgå. SIRA har antagit en budget för 2021, och som vanligt är vår tro att våra givare även i år är basen för verksamheten. Med stor tacksamhet kan vi se att 2020, trots pandemier, inte negativt påverkade bidragen utan glädjande tvärtom. Att SIRA-skolorna behövs finns det inget tvivel om, och därför vågar vi tro att ni alla givare även under 2021 följer med för att trygga skolornas framtid. Tänk gärna på SIRA vid minnesgåvor eller familjehögtider.

       Hanz Linderyd