Kontakt och styrelse

Foto: Anders Frick

Allmänna frågor: info@sira.se
Ordförande: ordforande@sira.se
Ekonomi: ekonomi@sira.se
Hemsidan: webmaster@sira.se

Postadress: Box 6588, 113 83 Stockholm

Plusgiro: 90 00 77-9
Bankgiro: 900-0779
Swish: 90 00 779

Organisationsnr: 85 72 02-7483

Styrelse

Anders Andersson, ordförande
I samband med SIRA:s 50-årsjubileum 2018 kom jag i närmare kontakt med stiftelsens arbete. Hela Israel-Palestinafrågan har intresserat mig och jag har besökt landet flera gånger. 2019 blev jag ordförande i styrelsen och besökte skolorna i Betlehem och Jeriko. Mötet med dess personal, alla barn och föräldrar styrkte mig i min syn att arbetet är synnerligen viktigt.

Johan Bohman, ekonomiansvarig
Jag besökte SIRA-skolorna för många år sedan i samband med en resa i regionen tillsammans med en grupp från Immanuelskyrkan i Stockholm och har sedan dess  följt SIRA på armlängds avstånd. Jag har varit engagerad i styrelsen sedan år 2020 och anser att SIRA är ett fantastisk bra sätt att stödja barn som växer upp mitt i ett konfliktområde där framtiden är oviss. 

Khalil Ansara
Jag kom i kontakt med SIRA för första gången för drygt 30 år sedan då jag besökte skolan i Betlehem och har arbetat i styrelsen i drygt fyra år. Jag tror verkligen på vad SIRA gör och är övertygad om att SIRA behövs. Mitt engagemang är ett litet bidrag till barnen i Palestina. 

Lena Norell
Jag kom för första gången i kontakt med SIRA när jag på 1980-talet var på volontärsuppdrag i Jerusalem. När skolan skulle starta år 1991 fick jag möjlighet att vara med. Först som volontär, sen som rektor. SIRA står för något som annars saknas i det palestinska samhället. Utan SIRA skulle många barn förlora sin möjlighet till skolgång. I detta viktiga arbete vill jag gärna vara en del! 

Kristian Holmgren 
Jag har under lång tid haft en relation med SIRA och på håll sett arbetet utvecklas och omformas. Efter att ha följt arbetet vid sidan av blev jag våren år 2021 invald i styrelsen. Jag har under en stor del av mitt yrkesverksamma liv arbetat på folkhögskola och insett vikten av utbildning och att ge människor både en och två chanser, inte minst barn och ungdomar.

Eva Berggren Lindblom 
Jag besökte SIRA för första gången för två år sedan, bodde i gästlägenheten och fick följa med socialarbetaren Amal på hembesök hos eleverna. Under min tid på skolan insåg jag vikten av SIRA:s arbete och väl åter i Sverige bestämde jag mig för att engagera mig i SIRA:s arbete, vilket jag gjort sen dess som sekreterare i styrelsen. Ett engagemang i SIRA är en möjlighet att få vara med och bidra till något gott mitt i den svårlösta konflikten, med de konsekvenser den medför för palestinier. 

Fred Nilsson
Jag reste till Västbanken första gången 1971. Hade med mig en tidning om SIRA, och letade mig så småningom fram till det som då var ett barnhem. Engagerade mig i styrelsen år 2019 eftersom jag tror på verksamheten som SIRA bedriver och anser dessutom det vara ett bra sätt att fördjupa engagemanget i Palestina.

Leif Larsson 
Kerstin Bjerhagen introducerade mig för SIRA och genom flera besök på skolorna när hon var platschef lotsades jag in i SIRA:s arbete. Först med en hjälpande hand avseende det praktiska på skolorna, därefter sedan år 2017 i styrelsearbetet. Under mina besök på skolorna såg jag vad SIRA betydde för eleverna, men även för alla föräldrar som genom den särskilda föräldraundervisningen ges verktyg att skapa en bättre framtid för deras barn.

Annika Eclund
År 2000 var jag Bildas mellanösternstipendiat och besökte då skolan i Betlehem regelbundet och har därefter besökt skolorna vid åtskilliga tillfällen. Blev invald i styrelsen år 2021. Mitt hjärta bultar för platsen SIRA verkar i, men framförallt för alla barnen på SIRA. Min erfarenhet från såväl läraryrket som elevhälsan, men också av Israel och Palestina, hoppas jag kan bli en tillgång i mitt arbete för SIRA framgent.

Kerstin Bjerhagen, adjungerad
Hanz Linderyd, adjungerad
Gunilla Ikponmwosa, adjungerad från Equmeniakyrkan