SIRA – Swedish International Relief Association

Foto: Nils-Olof Tägt

SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med läs- och skrivsvårigheter.

Skolan är grunden för framtiden. Men för barn som har problem att läsa, räkna och skriva är skolgången ingen självklarhet. SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är idag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning. Här får fler barn möjlighet att bygga en bra grund att stå på.

Verksamheten finansieras helt med frivilliga medel från enskilda, bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer och vilar på kristen värdegrund.

Följ nyhetssidan för att veta vad som händer inom SIRA.