Löftet blev verklighet – andra våningen i Jeriko invigd

Den 23 oktober blev en stor dag för SIRA skolan i Jeriko. Då var det invigning av utbyggnaden. Veckor av planering och förberedelser har pågått med rektor Salwa i spetsen, tillsammans med en entusiastisk personal och engagerade barn. Programmet har planerats, sånger har övats och material har tillverkats för att sättas upp på väggar, allt med syftet att informera om synen på lärande och vilken värdegrund som präglar skolan.

Så kom då dagen som alla sett fram emot. Ett 60-tal gäster deltog i invigningen.  Utbildningsminister dr. Sabri Saidam deltog givetvis. Han är den som beslutat att den japanska donation, som getts i gåva till Palestina, skulle användas till att skapa fler platser för barn som har svårigheter att lära. Vid ett tidigare besök på skolan blev han imponerad av SIRA:s verksamhet och beslutade sig för att ge fler barn denna möjlighet. Som representant för Japan deltog Dr Takishi Okupo, Japans ambassadör i Palestina. Invigningen gästades dessutom av representanter från Education Department i Jeriko, Borgmästaren i Jeriko, svenska generalkonsuln Ann-Sofie Nilsson och många fler. Även representanter från Spanska Olof Palmestiftelsen deltog, vilka har bekostat första delen av skolan. Från svenska styrelsen deltog förutom ordföranden Thord-Ove Thordson, Kristina Gustafsson och Gunnar Falkeby.

 

Under själva invigningen hölls tal av SIRA:s ordförande, den japanska ambassadören, svenska generalkonsuln och utbildningsministern. Självklart var alla elever och lärare med. Elever bidrog med sång och traditionell Dabka dans. En grupp som kallas SIRA Friends har hjälpt till med att skaffa lokala donatorer till att utrusta den nya våningen och ta fram medel till ytterligare en lärartjänst. De som bidragit blev tackade under själva invigningen.

Bandet framför den nya ingången klipptes av utbildningsministern och Japans ambassadör efter att de tillsammans med svenska generalkonsuln planterat ett olivträd. Men den som först fick kliva in i nya byggnaden var naturligtvis en av eleverna!

Hela invigningen fick en prägel av fest. Efter att bandet klippts inbjöds samtliga gäster till en rundvandring i de nya lokalerna. Här fick lärare och elever tillfälle att dela med sig av hur de arbetar. Därefter bjöds på förfriskningar.

Skolan har nu utökats från 4 till 5 klasser och från 40 till 50 elever. Fortfarande finns kapacitet till ytterligare 2 klasser den dagen ekonomin tillåter. Salwa kan som rektor verkligen känna sig stolt över en väl genomförd invigningsdag som präglades av glada barn som framförde sång och dans med stor frimodighet, lärare och annan personal som satsat mycket tid på att göra dagen minnesvärd.

Text: Kristina Gustafsson

Hassans framgångssaga

SIRA-SKOLAN är ett tydligt exempel på en institution som har en viktig roll i samhället. SIRA-skolan hjälper elever med inlärningssvårigheter att komma över sina svårigheter och stöttar dem på alla möjliga vis och det är många människor som fått denna hjälp under sin tid vid SIRA-skolan. Ett exempel är Hassan Jamal Rjoub.

Han fick undervisning vid SIRA-skolan år 1998. Hassan hade stora svårigheter med läsning och skrivning. Trots det var ett år tillräckligt för Hassan att få hjälp och kunna gå vidare. På skolan upptäcktes att han hade stor potential och förmåga och att anledningen till att han hade svårt att lära sig läsa var nedsatt syn. Tack vare ett bra samarbete mellan skolan och hans föräldrar kom Hassan till ögonmottagningen på sjukhuset i Jerusalem. Där fick han rätt behandling och hans studiekapacitet utvecklades på ett fantastiskt sätt.

År 2014 kom Hassan tillbaka till SIRA-skolan som volontär för att undervisa i musik. Då gick han tredje året på universitetet. År 2015 gjorde han sitt examensarbete och 2016 fick han sin examen från Al Quds universitet med betyget ”Good”.

Nu är Hassan 26 år gammal och har hunnit bilda familj. Han undervisar på SIRA-skolan och andra skolor i området. Han leder även konserter och festivaler. Hans erfarenhet av SIRA-skolan är att många människor ändrat sitt synsätt när det gäller specialundervisning. Samtidigt är det flera som fortfarande tror att dessa elever knappast kan utvecklas eller bidra i samhällslivet.

Många, inklusive jag själv, har bevisat att de har fel, påpekar Hassan och avslutar med ett tack till SIRA!

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

Besök av gamla elever

Yara, tillsammans med de tidigare eleverna Hassan, Mohamad och Tamar. Yara är psykolog och musik-terapeut. Hon jobbar med bl. a. socialt arbete och avslappnade gymnastik.

Yara, tillsammans med de tidigare eleverna Hassan, Mohamad och Tamar. Yara är psykolog och musik-terapeut. Hon jobbar med bl. a. socialt arbete och avslappnade gymnastik.

Det bara händer, plötsligt står de där! Tre gamla elever kommer till SIRA-skolan för att visa sina betyg för Amal. Många känner henne som skolans socialarbetare – en mycket viktig roll på skolan!
Det blir en pratstund med dem. Hassan är 16 år, Mohamad o Tamer är båda 15. De har gått på skolan i fyra år och sedan kunnat gå tillbaka till den ordinarie kommunala skolan. Nu är de alltså här för att visa upp att de lyckats med terminsbetygen.
Jag frågar varför de började på SIRA-skolan. De svarar alla att de hade svårt att läsa och att skriva. Matte var också klurigt för dem.
­– Det var lugnt och bra här, påstår Hassan. Jag minns att jag fick jobba hårt för att lära mig läsa. För mig var målet att kunna komma tillbaka till den vanliga skolan. Jag kommer särskilt ihåg när min lärare satte sig ned med mig ensam och förklarade multiplikationstabellen. Jag hatade matte! Men efter några halvtimmar ensam med läraren, lärde jag mig av miss Manal! Nu är matte ett av mina favoritämnen.
– Så som skolan jobbar har den också stärkt vårt självförtroende, säger Mohamad, och den har hjälpt oss att utvecklas. Och jag kommer fortfarande ihåg multiplikationstabellen!
– SIRA var bra för oss, säger Tamer. Jag mins framför allt lärarna.
– Vi är mycket nöjda – säkert föräldrarna också, slutar Yara Sous.

Text och foto: Ove Andersson

Hur går det ihop?

Ordförande har ordet:

Sista helgen i augusti hade SIRA-styrelsen två dagars sammanträde i Beckomberga. Dagar av reflektion och intensiva samtal om SIRAs nuläge och framtid.
Vår ekonomi är mycket pressad – stora bidragsgivare minskar sina bidrag och drar sig ur… Men vi ser också gamla och en del nya givare som ökar sina insatser och tar initiativ t ex i samband med födelsedagar och andra högtider. Punktinsatser och regelbundet givande samverkar för att stärka ekonomin. Men vi är långt från att vara i hamn …
Och samtidigt berättar vi om nysatsningar i SIRA – här, på Facebook-sidor och i andra sammanhang? Hur går det ihop?
Vi berättar om en stor och nödvändig renovering av SIRA-skolans byggnader i Betlehem – den finansieras av ett stort riktat arv från en SIRA-vän i Sverige och bidrag från organisationer i Betlehem.
Vi berättar om tillbyggnad av SIRA-skolan i Jeriko med en ny våning – den har betalats av en japansk donation som den palestinske utbildningsministern lovade oss vid besök då han blev så förtjust i SIRA och så berörd över den långa kö av barn som vi inte kan ta emot.
Vi berättar att SIRA-skolan i Jeriko har startat en ny klass med 10 elever på grund av nya lokaler. Det har skett tack vare stora insatser genom vår rektor Salwa och ”SIRA Friends” – en grupp SIRA-vänner med breda kontakter som har mobiliserat givare till både möbler och inredning av nya våningen och medel för att finansiera den nya klassen!
Vi berättar att SIRA-skolan i Betlehem har ökat antalet elever med 13 till 83 – tack vare initiativ från rektor Nadira och lärarna som var beredda att öka antalet elever med en i varje klass. Inkomsterna av fler skolavgifter finansierar en lärare i musik och idrott och en ny klass på sex elever.
Det här är en berättelse om många små och stora bäckar – i Sverige, i Betlehem och i Jeriko som ger hopp för framtiden för flera barn som inte klarar den vanliga skolan utan behöver särskilt stöd under ett par-tre år.
Vi i SIRA-styrelsen är tacksamma för den kärlek och solidaritet som visas genom gåvor och stödinitiativ. Läget har varit pressat många gånger, men i 49 år har SIRA levt vidare och kunnat ge stöd till barn i Mellanöstern! Och idag får vi fler positiva utmaningar från Betlehem och Jeriko genom nya givare och nya initiativ för att utveckla verksamheten.
Nästa år fyller SIRA 50 år! Det vill vi fira i Sverige och i Palestina – med en stor jubileumsinsamling och aktiviteter på olika platser! Här finns plats för goda idéer och lokala initiativ!

Thord-Ove Thordson

Fantastisk start för att få fantastiska resultat

En skola är för barn en plats för lärande. Där får också barn kamrater och kommer i kontakt med andra barn med olika temperament och får nya idéer och vanor. Det är här barnet förbereder sig för nästa steg i livet. Den rätta formen av undervisning är därför så viktig.
Jag tror att första dagen i skolan för en SIRA-elev påverkar resten av skolåret. Personalen på SIRA-skolan ville därför göra den första dagen till en dag full av trevliga och intressanta aktiviteter, för att ge eleverna en så bra start på året som möjligt och därmed förhoppningsvis påverka resten av skolåret till att bli ett bra år. Att de känner sig nöjda med sin skola, redan från starten, tror jag bidrar till att de når bättre resultat i både skolarbetet och socialt.
SIRA startade denna underbara dag med att låta eleverna få en positiv känsla av skolan eftersom de ofta har dåliga erfarenheter från sina föregående skolor. Dagen började klockan åtta med att alla eleverna samlades på skolgården tillsammans med lärarna och socialarbetaren. Nya elever fick lära känna lärarna och de gamla eleverna genom ett enkelt spel. Efter det gick varje klass med sin lärare till sitt klassrum och var där en timme för att prata och lyssna på sin lärare som gick igenom en del praktiska saker gällande skolsystemet och liknande.
Därefter gick eleverna ut på skolgården igen där de möttes av en clown och ett lekteam som tillsammans med barnen hade roligt och lekte många intressanta lekar. Barnen blev verkligen uppfyllda av glädje och intresse inför det kommande skolåret. Och det blev som jag önskade, en fantastisk start på skolåret!

Text: Nadira Saad

Översättning: Ingegerd Frick