Lärande miljöer i Jeriko

Överallt på SIRA-skolan kan man hitta pedagogiska inslag. Klassrummen är välutrustade med färgglada plocksaker, spel, kort, planscher och bilder som kan användas i olika sammanhang i undervisningen. Det finns materielrum och skåp i korridorerna med lockande undervisningsmateriel. Allt har sin plats och får vara ifred för klåfingriga fingrar. På skolgården finns lekutrustning och hopphagar.

Trappan upp till andra våningen har försetts med multiplikationstabellen på varje steg. Undra hur många gånger en elev går upp för den trappan under sin skoltid? För eleverna i Jeriko är det en glädje att ta dessa steg. Framstegen är stora och många behöver inte gå dessa trappsteg så många gånger. Efter någon tid på SIRA är det för många dags att flytta till vanlig stor skola.

 

Swisha ett bidrag och stötta SIRA!

När jag skriver detta är det nyårsafton med bara några timmar kvar av 2018. SIRA lämnar sina första 50 år bakom sig och det är dags att börja skriva historia för nästa epok. En målsättning framöver är att skolverksamheten i Palestina ska bli mer självständig – kompetensmässigt och ekonomiskt. Idag täcks ca 40 procent av kostnaderna i Palestina av lokala medel, vilket är positivt då det visar på SIRA:s höga anseende och betydelse för barn i Jeriko och Betlehem. Ansvaret för ekonomiadministrationen i Palestina har successivt övertagits av Mary Hawash som är anställd på skolan i Betlehem och skolornas ledning kommer få ta större ansvar även för budgetarbetet framöver. Det är en spännande utveckling som ligger framför oss!

Men SIRA Sverige behöver givetvis fortsätta att ta ansvar för långsiktiga ekonomiska åtaganden och säkerställa den höga kvalitet som präglar verksamheten idag. SIRA kommer även 2019 att vara helt beroende av ett starkt stöd från enskilda givare, församlingar och organisationer i Sverige.

Bli gärna månadsgivare – eller ge en extra gåva!

Sofia Angel, ekonomiansvarig

 

SIRA – en vital 50-åring som går vidare

Ibland behöver man se på verkligheten genom andras ögon. Det fick jag chans att göra i slutet av oktober då jag deltog i en bildningsresa med Bilda i Israel-Palestina. Temat var barn och skolor och resegruppen bestod av 26 personer, de flesta hemifrån Norrtäljeregionen. Många av deltagarna är lärare/speciallärare. Gruppen besökte naturligtvis SIRA-skolorna, både i Jeriko och Betlehem. På båda skolorna hade vi speciella träffar med dem som ville lära sig mer om skolorna i Palestina och pedagogiken vid SIRA-skolorna. Jag har ju min egen bild av det fantastiska arbete som görs på SIRA-skolorna och av de hängivna lärare och annan personal som verkligen ser barnen och fokuserar på att hjälpa varje barn att utveckla just sina möjligheter.

Att få möta de svenska lärarnas igenkänning och entusiasm inför lärarnas insatser bekräftade för mig på nytt det enorma värdet av SIRA:s arbete och den kompetens och erfarenhet som SIRA:s skolledningar och personal har byggt upp under åren. Det väckte till och med tankar om att inbjuda lärare från SIRA för att dela sina erfarenheter med svenska speciallärare.

För mig blev det en fin fortsättning på SIRA:s 50-årsfirande i Sverige då rektorerna Nadira Saed från Betlehem och Salwa Shareef från Jeriko medverkade i stora event i Immanuelskyrkan i Stockholm och Betlehemskyrkan i Göteborg, i ett seminarium om barn med ADHD med svenska experter, i andra församlingsbesök, skolbesök och så vidare.

Men 50-årsjubiléet har betytt mycket mer: Det har gett ökad uppmärksamhet kring SIRA och våra svåra ekonomiska utmaningar. Nya månadsgivare har kommit till, och gamla månadsgivare har ökat sina gåvor till SIRA. Nya församlingar har gett stöd till SIRA och andra har ökat sitt stöd.

Jubiléet har också uppmärksammats i Betlehem, där verksamheten började 1968. Det skedde bland annat genom ett stort insamlingsevenemang i slutet av maj, och ett nytt liknande arrangemang genomfördes i slutet av november för att finansiera en lärarlön.

Från SIRA-styrelsen och skolorna vill jag säga ett stort och varmt TACK till alla som engagerat sig för SIRA:s 50 årsjubileum, alla som arrangerat samlingar, alla som medverkat på olika sätt och alla som har knutit nya kontakter för SIRA!

Vi hoppas att alla dessa ansträngningar ska bära rik frukt för framtiden. I Jeriko och Betlehem finns mer än 100 barn som köar för att få komma in på SIRA-skolorna. Samtidigt ökar påfrestningarna på civilbefolkningen och inte minst barnen i Palestina. Donald Trumps beslut att spara in stora summor av stödet till FN-organet UNRWA, som ansvarar för många flyktingläger på Västbanken, drabbar inte minst barnen genom att skolor läggs ner i flyktinglägren. Det gäller också i Betlehem och Jeriko; 40 av SIRA-skolornas elever växer upp i flyktingläger.

Samtidigt har jubileumsåret också gett uppmuntran och påmint om att SIRA har hög kompetens och erfarenhet som har byggts upp under många år. Vi har ett brett samarbete med universitet, skolor och lärarutbildningar och ett starkt förtroende i lokalsamhällena i Betlehem och Jeriko.

Allt detta ger oss ett stort ansvar att gå vidare – för att ge fler utsatta barn möjlighet till en start i livet som kan förbereda dem att kunna ta ansvar i familj och samhälle – och för att bidra till det palestinska samhällets syn på barn med inlärningssvårigheter!

Men SIRA står inför fortsatta ekonomiska utmaningar. De svårigheter som vi brottats med under 2018 är inte lösta. När detta skrivs står vi fortfarande inför risken att tvingas göra smärtsamma neddragningar i verksamheten, bl.a. på grund av valutakurser som gör verksamheten mycket dyrare i svenska kronor.

Lokalbefolkningen i Betlehem och Jeriko gör viktiga ekonomiska insatser genom skolavgifter, donationer och gåvor, men stödet från enskilda, församlingar och organisationer i Sverige måste också fortsätta öka för att klara 2019 års budget.

Här finns plats för nya initiativ – nya samlingar och nya aktiviteter omkring SIRA i församlingar och organisationer. Det finns många resurspersoner i Sverige som kan komma och informera om SIRA. Om du inte själv har kontaktuppgifter – kontakta info@sira.se!

Thord-Ove Thordson

Jubileumssuccé när SIRA firade 50 år

Att SIRA nu har funnits i 50 år har under året firats på många sätt. I oktober kulminerade firandet när de två SIRA-skolornas rektorer besökte Sverige. Två fantastiska festkvällar i Stockholm respektive Göteborg satte extra glans på firandet – och SIRA fortsätter nu mot nästkommande 50 år!

Jubileumsfirande i Stockholm
Jubileumsfirande i Stockholm

I Immanuelskyrkan i Stockholm sammanvävdes kvällens programpunkter av konferencieren Anders Andersson. På programmet stod pianomusik av den blott sjuårige Zeid Harin med rötter från Syrien, tal av f.d. generalkonsuln i Jerusalem, Nils Eliasson, intervju med rektorerna Salwa Shareef och Nadira Saed, hälsning från Radiohjälpens generals-ekreterare Kristina Henschen samt körmusik. framförd av delar av kören Immanuel Nova. Allt medan vi njöt av fantastisk palestinsk mat.

Kvällen gav mersmak och det vi gör i SIRA inte bara är viktigt, utan livsavgörande. Såväl Nils Eliasson som Kristina Henschen lämnade delvis dystra nutidsskildringar om regionen och det politiska läget SIRA verkar i. Samtidigt bidrar SIRA till att skapa ljus och framtidstro i en verklighet som stundom ter sig hopplös.

Å SIRA:s vägnar vill vi säga ett stort tack till alla som medverkade på olika sätt, men framförallt till alla som kom och på olika sätt bidrar till att SIRA kan fortsätta sin verksamhet. Utbildning är vägen till utveckling och fred.

Även i Göteborg var det fest, då i Betlehemskyrkan. Programmet var innehållsrikt och pågick hela eftermiddagen och kvällen. Första delen innehöll glimtar från verksamheten och barnens verklighet i Palestina. Medverkade gjorde Yvonne Dahlin f.d. följeslagare, SIRA-veteranen Emanuel Furbacken samt de två rektorerna. Avdelningen avslutades med palestinsk mat.

Därefter blev det sång och musik i form av en jubileumskonsert med barnkören Vita Händer liksom den sjungande stråkkvartetten Stråf och Bosphorus Quartet.