Ett jubileumsår

Nyligen hemkommen från Betlehem efter en fyraveckorsperiod som platschef har jag med mig ett bokslut från den palestinska redovisningen. Nu skall alla dessa siffror bokas in i de svenska räkenskaperna och därefter kan vi lägga 2017 till handlingarna och blicka fram emot 2018. Eftersom en av våra större sponsorer har valt att inte stötta oss i fortsättningen var det en stor utmaning i budgetarbetet att hitta nya lösningar. Eftersom SIRA fyller 50 år 2018 så var det naturligt att utmana med en” Jubileumsgåva”. Nu gäller det att vi alla hjälps åt att samla in 300 000 kronor.

Låt mig få berätta en solskenshistoria om Anders som säljer pelargonsticklingar och allt går till SIRA. Det började med att vi hade med oss några skott från pelargonior tagna i Betlehem. Vi satte dem och i flera år kunde vi njuta av vackra blommor. När hösten kom så lämnade jag över vårdnaden till en vän. Då började han ta sticklingar och här föddes idén till försäljning. Nu reser Anders runt till olika mässor, berättar om SIRA skolorna och säljer skott. Hitintills har det gett 4 000 kronor Nya skott har tagits så det blir säkert mer pengar till jubileumsinsamlingen.

En annan vän, Eva, har gjort ett SIRA-träd som består att en stor avskalad gren som lindats med garn och sedan försetts med LED-lampor. Hon säljer lotter och allt går till jubileumsinsamlingen. Bra gjort.

Nu vill jag utmana er alla att tänka till: Vad kan jag/vi göra? Mejla mig gärna på kerstin@bjerhagen.se så kanske vi kan berätta om din ide i nästa nummer. Tacksamt är att många redan har börjat skicka in pengar till vårt plusgiro eller swishat en gåva.

TILLSAMMANS SKA VI LYCKAS!

Kerstin Bjerhagen

Förberedelseklass i Jeriko

För fyra år sedan fattade SIRA–skolan i Jeriko ett viktigt beslut och startade en förberedelseklass för elever i åldern 5-6 år. Beslutet var inte enkelt men eftersom vi såg att denna elevgrupp behövde mer stöd och hjälp var vi övertygade om att förverkliga idén.

Sedan dess har vi tagit emot elever med olika bakgrund och eleverna har varit till stor glädje för hela skolan och bidragit till den goda atmosfären. Det här året har vi sju pojkar och flickor i förberedelseklassen.

När de kom till skolan hade de stora svårigheter inom olika områden. Personalen har därför fått arbeta hårt tillsammans för att utveckla eleverna på olika sätt, socialt, känslomässigt, beteendemässigt och kunskaps-mässigt. Tack vare det hårda arbetet kunde vi i slutet av förra terminen märka att eleverna hade förändrats mycket. De hade blivit mer energiska, mer socialt anpassade, de älskade att deltaga i olika aktiviteter och deras självförtroende hade förbättrats. Även deras skriv- och läsförmåga hade utvecklats märkbart.

För SIRA och framförallt personalen i Jeriko är detta en framgångshistoria och en dröm blivit sann. Som Napoleon en gång sa:” Man kan undervisa en elev en dag men om man lär honom att vara nyfiken så kommer han att fortsätta lära sig så länge han lever”.

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

Från 135 till 5000 – som ringar på vattnet

Text: Gunnar Falkeby

Aldrig har det funnits så många elever på SIRA-skolorna som detta läsår – 85 i Betlehem och 50 i Jeriko vid start i augusti. Det blir totalt 135 elever eller 25 fler än föregående läsår.

Men hur många andra människor kommer genom dessa elever i kontakt med de båda SIRA-skolorna och får höra berättelser om hur det är på skolan? Jag började fundera och räkna och antalet mångfaldigades snabbt till över 5 000, syskon, kompisar, kusiner, föräldrar, far- och morföräldrar, släktingar. Till detta kommer förstås lärarna och deras familjer, lokala styrelseledamöter och SIRA Friends,* besökande lärare och studiegrupper, lärarstuderande för att inte tala om olika myndighetspersoner och leverantörer och hantverkare och ……. Ja, listan kan göras lång.

Så när du ger ett bidrag till SIRA-skolorna tänk på att det betyder mycket för varje elev som går där, men det betyder också att en stolt pappa eller mamma, syskon, farmor eller morfar, släkting eller kompis får följa hur de utvecklas och får en möjlighet till en komplett utbildning och en god start i livet.

Fortsätt därför med ditt stöd till SIRA-skolorna och sprid gärna likt ringar på vattnet budskapet om SIRA-skolorna till andra.

*SIRA Friends är en stödorganisation till skolan i Jeriko som funnits i några år. Hjälper bl.a till att hitta lokala donatorer till verksamheten.

Att vara praktikant på SIRA-skolan

Vårt första möte med SIRA-skolan i Jeriko var en onsdag. Efter en timmes lång och krokig bilfärd parkerade vår vaktmästare Elias vid skolan. Förutom en strålande sol på en klarblå himmel så möttes vi av rektor Salwa Shareef. Mottagandet var varmt från första stund och hon lotsade oss nästan omedelbart in i ett av klassrummen. Där blev vi introducerade för barnen och det dröjde inte länge förrän vi blev ombedda att hitta på en spontan aktivitet. Vi lekte ”Simon says”, sjöng sånger och dansade med barnen. Därefter åt vi frukost tillsammans med lärarna. De bjöd in oss i sin gemenskap och var så glada att vi äntligen var där.

Dagen avslutades med att vi tillsammans med de sprudlande barnen gick till en grönsaksodling i närheten. Barnen plockade färska grönsaker som de glatt förvarade innanför sina tröjor. Vi ser fram emot att få vara en del av deras SIRA-familj.

Jessica Waldenfrid och Josefine Andersson

 

Tankar från en platschef

Efter mitt första besök på SIRA-skolorna 2006 och inskolning i platschefsrollen hösten 2014 har det nu gått några år, vilket gör att det känns allt bekvämare i rollen. Det är en otrolig förmån att få vara en del i det storartade jobb som görs bland de barn som har det svårt i den reguljära skolan. Att stödja och lyssna på personalen känns som den viktigaste platschefsuppgiften.

Varierande arbetsuppgifter

Min period har bestått av flera stora frågor som skolinvigning i Jeriko med tal av utbildningsministern, överföring av ekonomihanteringen till sekreterare Mary, frågor kring kompetenscenter, Roadmap, fastighetsärenden, kompromissa nytt schema i Betlehem, många ”officiella” besök både i Betlehem och Jeriko, skolbesök med arbetsrelaterade frågor, förankra ny terminsrapport hos rektorerna och anpassa sig till transporter utan ”gulskyltad” managerbil. Vilket betyder att man enbart kan åka på palestinska vägar.

Men elevernas glädje och lärarnas rapporter om elevernas växande gör alla dessa frågor underordnade.

Följa pedagogiken

För att ta del av den pedagogiska verksamheten följde jag en klass, Shurouq med klass 3 i Jeriko. Oerhört lärorikt! När eleverna i klassen min sista dag i Jeriko i stor hemlighet hade samlat in till en gåva till mig gläds man i sitt innersta djup.

Slutet av perioden har präglats av den vrede många känner för Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Demonstrationer, stenkastning, däckbränning och tårgas har hört till vardagsbilden både i Betlehem och i Jeriko.

Lyckad bingokväll i Betlehem

För att öka lokala donationer och intäkter ordnade skolledningen och lärarna en bingokväll dit nästan 240 personer kom och stämningen liksom ljudnivån var mycket hög. Vinster var donationer från företag och enskilda, högsta vinsten var 3 dagars resa till Jordanien. Alla lärarna gick hela kvällen runt och sålde lotter/bingobrickor. Marys bror var ”utropare” och stor underhållare Musikläraren Khader skötte den elektroniska Bingo-tavlan. Khaders bror svarade för musiken. Tre Bingoomgångar och flera extra lotterier gjorde oss alla extra spendersamma denna helkväll.

Vinsten blev hela 11 000 NIS. Dessutom inkom donationer på 6 000 NIS. Detta motsvarar över 40 000 svenska kronor. Utvärderingen var mycket positiv och lärarna mycket entusiastiska. Mycket bra initiativ av skolledningen!

Gunnar Falkeby