Välkommen till SIRA!


SIRA – en vital 50-åring som blickar framåt!


Skolan är grunden för framtiden. Men för barn som har problem att läsa, räkna och skriva är skolgången ingen självklarhet. SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är idag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning.

Här får fler barn möjlighet att bygga en bra grund att stå på.

Läs mer under ”Nyheter” om vad som är på gång. Besök oss också gärna på vår Facebooksida för aktuell information om vår verksamhet! 

För ytterligare information om våra skolor kan du med fördel besöka vår helt engelskspråkiga hemsida som administreras av våra skolor i Palestina genom att trycka här.