Förberedelseklass i Jeriko

För fyra år sedan fattade SIRA–skolan i Jeriko ett viktigt beslut och startade en förberedelseklass för elever i åldern 5-6 år. Beslutet var inte enkelt men eftersom vi såg att denna elevgrupp behövde mer stöd och hjälp var vi övertygade om att förverkliga idén.

Sedan dess har vi tagit emot elever med olika bakgrund och eleverna har varit till stor glädje för hela skolan och bidragit till den goda atmosfären. Det här året har vi sju pojkar och flickor i förberedelseklassen.

När de kom till skolan hade de stora svårigheter inom olika områden. Personalen har därför fått arbeta hårt tillsammans för att utveckla eleverna på olika sätt, socialt, känslomässigt, beteendemässigt och kunskaps-mässigt. Tack vare det hårda arbetet kunde vi i slutet av förra terminen märka att eleverna hade förändrats mycket. De hade blivit mer energiska, mer socialt anpassade, de älskade att deltaga i olika aktiviteter och deras självförtroende hade förbättrats. Även deras skriv- och läsförmåga hade utvecklats märkbart.

För SIRA och framförallt personalen i Jeriko är detta en framgångshistoria och en dröm blivit sann. Som Napoleon en gång sa:” Man kan undervisa en elev en dag men om man lär honom att vara nyfiken så kommer han att fortsätta lära sig så länge han lever”.

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

Från 135 till 5000 – som ringar på vattnet

Text: Gunnar Falkeby

Aldrig har det funnits så många elever på SIRA-skolorna som detta läsår – 85 i Betlehem och 50 i Jeriko vid start i augusti. Det blir totalt 135 elever eller 25 fler än föregående läsår.

Men hur många andra människor kommer genom dessa elever i kontakt med de båda SIRA-skolorna och får höra berättelser om hur det är på skolan? Jag började fundera och räkna och antalet mångfaldigades snabbt till över 5 000, syskon, kompisar, kusiner, föräldrar, far- och morföräldrar, släktingar. Till detta kommer förstås lärarna och deras familjer, lokala styrelseledamöter och SIRA Friends,* besökande lärare och studiegrupper, lärarstuderande för att inte tala om olika myndighetspersoner och leverantörer och hantverkare och ……. Ja, listan kan göras lång.

Så när du ger ett bidrag till SIRA-skolorna tänk på att det betyder mycket för varje elev som går där, men det betyder också att en stolt pappa eller mamma, syskon, farmor eller morfar, släkting eller kompis får följa hur de utvecklas och får en möjlighet till en komplett utbildning och en god start i livet.

Fortsätt därför med ditt stöd till SIRA-skolorna och sprid gärna likt ringar på vattnet budskapet om SIRA-skolorna till andra.

*SIRA Friends är en stödorganisation till skolan i Jeriko som funnits i några år. Hjälper bl.a till att hitta lokala donatorer till verksamheten.

Att vara praktikant på SIRA-skolan

Vårt första möte med SIRA-skolan i Jeriko var en onsdag. Efter en timmes lång och krokig bilfärd parkerade vår vaktmästare Elias vid skolan. Förutom en strålande sol på en klarblå himmel så möttes vi av rektor Salwa Shareef. Mottagandet var varmt från första stund och hon lotsade oss nästan omedelbart in i ett av klassrummen. Där blev vi introducerade för barnen och det dröjde inte länge förrän vi blev ombedda att hitta på en spontan aktivitet. Vi lekte ”Simon says”, sjöng sånger och dansade med barnen. Därefter åt vi frukost tillsammans med lärarna. De bjöd in oss i sin gemenskap och var så glada att vi äntligen var där.

Dagen avslutades med att vi tillsammans med de sprudlande barnen gick till en grönsaksodling i närheten. Barnen plockade färska grönsaker som de glatt förvarade innanför sina tröjor. Vi ser fram emot att få vara en del av deras SIRA-familj.

Jessica Waldenfrid och Josefine Andersson

 

Tankar från en platschef

Efter mitt första besök på SIRA-skolorna 2006 och inskolning i platschefsrollen hösten 2014 har det nu gått några år, vilket gör att det känns allt bekvämare i rollen. Det är en otrolig förmån att få vara en del i det storartade jobb som görs bland de barn som har det svårt i den reguljära skolan. Att stödja och lyssna på personalen känns som den viktigaste platschefsuppgiften.

Varierande arbetsuppgifter

Min period har bestått av flera stora frågor som skolinvigning i Jeriko med tal av utbildningsministern, överföring av ekonomihanteringen till sekreterare Mary, frågor kring kompetenscenter, Roadmap, fastighetsärenden, kompromissa nytt schema i Betlehem, många ”officiella” besök både i Betlehem och Jeriko, skolbesök med arbetsrelaterade frågor, förankra ny terminsrapport hos rektorerna och anpassa sig till transporter utan ”gulskyltad” managerbil. Vilket betyder att man enbart kan åka på palestinska vägar.

Men elevernas glädje och lärarnas rapporter om elevernas växande gör alla dessa frågor underordnade.

Följa pedagogiken

För att ta del av den pedagogiska verksamheten följde jag en klass, Shurouq med klass 3 i Jeriko. Oerhört lärorikt! När eleverna i klassen min sista dag i Jeriko i stor hemlighet hade samlat in till en gåva till mig gläds man i sitt innersta djup.

Slutet av perioden har präglats av den vrede många känner för Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Demonstrationer, stenkastning, däckbränning och tårgas har hört till vardagsbilden både i Betlehem och i Jeriko.

Lyckad bingokväll i Betlehem

För att öka lokala donationer och intäkter ordnade skolledningen och lärarna en bingokväll dit nästan 240 personer kom och stämningen liksom ljudnivån var mycket hög. Vinster var donationer från företag och enskilda, högsta vinsten var 3 dagars resa till Jordanien. Alla lärarna gick hela kvällen runt och sålde lotter/bingobrickor. Marys bror var ”utropare” och stor underhållare Musikläraren Khader skötte den elektroniska Bingo-tavlan. Khaders bror svarade för musiken. Tre Bingoomgångar och flera extra lotterier gjorde oss alla extra spendersamma denna helkväll.

Vinsten blev hela 11 000 NIS. Dessutom inkom donationer på 6 000 NIS. Detta motsvarar över 40 000 svenska kronor. Utvärderingen var mycket positiv och lärarna mycket entusiastiska. Mycket bra initiativ av skolledningen!

Gunnar Falkeby

Tänk vad tiden går…

År 1968 startade SIRA sin verksamhet i Beit Jala, ett stenkast från födelsekyrkan i Betlehem. Det som från början var ett barnhem kom senare att utvecklas till en skola för barn med särskilda behov. Behovet visade sig vara så stort att verksamheten utökades och en skola öppnades även i Jeriko och sedan ett par år får eleverna där sin undervisning i helt nya lokaler.

Under 2018 kommer vi på olika sätt fira våra första 50 år. Ett firande som delvis sker genom kära återblickar, bland annat i SIRA-bladet där vi på olika sätt får ta del av det som varit, men kanske framförallt genom att tillsammans med alla SIRA-vänner titta framåt. SIRA behövs och om det vill vi berätta. I samband med det vill vi också uppmuntra er att i det sammanhang ni finns tänka lite extra på SIRA. Har du eller ni möjlighet att anordna en kväll om SIRA och berätta om verksamheten? I samband med det skulle ni vara en del av den särskilda insamling till SIRA som kommer ske under 2018. Som vi tidigare berättat om har stora bidragsgivare beslutat att avsluta sitt engagemang i SIRA. Våra skolors verksamhet är därför beroende av att vi finner nya intäktskällor och i det arbetet måste vi alla hjälpas åt.

Redan nu är två kvällar planerade då vi får möjlighet att fira och samla in medel till SIRA. Den 20 oktober är det festkväll i Betlehemskyrkan i Göteborg och en kväll med samma tema äger rum i Immanuelskyrkan i Stockholm den 13 oktober. Vi återkommer om innehåll, tider och anmälan till dessa kvällar.

Vi vill också berätta om möjligheten att redan nu ge en gåva till SIRA i den särskilda insamling som påbörjades den 1 januari 2018. Du ger din gåva antingen via Swish eller via insättning på vårt bankgirokonto. Märk din gåva med ”SIRA 50 år”.

Till sist vill vi önska god fortsättning på det nya året och tillsammans säga: GRATTIS SIRA!

Tobias Andersson

Trädgårdslektioner i Betlehem

En nära kontakt med naturen, har vi på SIRA märkt, har en nästan terapeutisk inverkan på barn som behöver stor uppmärksamhet. Trädgårdsarbete är välgörande för sådana elever. Lärarna noterar att eleverna har lättare att koncentrera sig när de undervisas på ett experimentellt och praktiskt sätt. Det märks att eleverna utvecklar färdigheter för livet som gruppkänsla, självförståelse, ledarskap, beslutsfattande och kommunikationsfärdigheter.

SIRA har alltid försökt ta till sig och utveckla nya idéer inom specialundervisning för att förbättra elevernas möjligheter att nå nya mål. Vi fortsätter att anpassa modellen efter elevernas behov, inte tvärtom.

Text: Nadira Saad

Översättning: Ingegerd Frick

Löftet blev verklighet – andra våningen i Jeriko invigd

Den 23 oktober blev en stor dag för SIRA skolan i Jeriko. Då var det invigning av utbyggnaden. Veckor av planering och förberedelser har pågått med rektor Salwa i spetsen, tillsammans med en entusiastisk personal och engagerade barn. Programmet har planerats, sånger har övats och material har tillverkats för att sättas upp på väggar, allt med syftet att informera om synen på lärande och vilken värdegrund som präglar skolan.

Så kom då dagen som alla sett fram emot. Ett 60-tal gäster deltog i invigningen.  Utbildningsminister dr. Sabri Saidam deltog givetvis. Han är den som beslutat att den japanska donation, som getts i gåva till Palestina, skulle användas till att skapa fler platser för barn som har svårigheter att lära. Vid ett tidigare besök på skolan blev han imponerad av SIRA:s verksamhet och beslutade sig för att ge fler barn denna möjlighet. Som representant för Japan deltog Dr Takishi Okupo, Japans ambassadör i Palestina. Invigningen gästades dessutom av representanter från Education Department i Jeriko, Borgmästaren i Jeriko, svenska generalkonsuln Ann-Sofie Nilsson och många fler. Även representanter från Spanska Olof Palmestiftelsen deltog, vilka har bekostat första delen av skolan. Från svenska styrelsen deltog förutom ordföranden Thord-Ove Thordson, Kristina Gustafsson och Gunnar Falkeby.

 

Under själva invigningen hölls tal av SIRA:s ordförande, den japanska ambassadören, svenska generalkonsuln och utbildningsministern. Självklart var alla elever och lärare med. Elever bidrog med sång och traditionell Dabka dans. En grupp som kallas SIRA Friends har hjälpt till med att skaffa lokala donatorer till att utrusta den nya våningen och ta fram medel till ytterligare en lärartjänst. De som bidragit blev tackade under själva invigningen.

Bandet framför den nya ingången klipptes av utbildningsministern och Japans ambassadör efter att de tillsammans med svenska generalkonsuln planterat ett olivträd. Men den som först fick kliva in i nya byggnaden var naturligtvis en av eleverna!

Hela invigningen fick en prägel av fest. Efter att bandet klippts inbjöds samtliga gäster till en rundvandring i de nya lokalerna. Här fick lärare och elever tillfälle att dela med sig av hur de arbetar. Därefter bjöds på förfriskningar.

Skolan har nu utökats från 4 till 5 klasser och från 40 till 50 elever. Fortfarande finns kapacitet till ytterligare 2 klasser den dagen ekonomin tillåter. Salwa kan som rektor verkligen känna sig stolt över en väl genomförd invigningsdag som präglades av glada barn som framförde sång och dans med stor frimodighet, lärare och annan personal som satsat mycket tid på att göra dagen minnesvärd.

Text: Kristina Gustafsson

Hassans framgångssaga

SIRA-SKOLAN är ett tydligt exempel på en institution som har en viktig roll i samhället. SIRA-skolan hjälper elever med inlärningssvårigheter att komma över sina svårigheter och stöttar dem på alla möjliga vis och det är många människor som fått denna hjälp under sin tid vid SIRA-skolan. Ett exempel är Hassan Jamal Rjoub.

Han fick undervisning vid SIRA-skolan år 1998. Hassan hade stora svårigheter med läsning och skrivning. Trots det var ett år tillräckligt för Hassan att få hjälp och kunna gå vidare. På skolan upptäcktes att han hade stor potential och förmåga och att anledningen till att han hade svårt att lära sig läsa var nedsatt syn. Tack vare ett bra samarbete mellan skolan och hans föräldrar kom Hassan till ögonmottagningen på sjukhuset i Jerusalem. Där fick han rätt behandling och hans studiekapacitet utvecklades på ett fantastiskt sätt.

År 2014 kom Hassan tillbaka till SIRA-skolan som volontär för att undervisa i musik. Då gick han tredje året på universitetet. År 2015 gjorde han sitt examensarbete och 2016 fick han sin examen från Al Quds universitet med betyget ”Good”.

Nu är Hassan 26 år gammal och har hunnit bilda familj. Han undervisar på SIRA-skolan och andra skolor i området. Han leder även konserter och festivaler. Hans erfarenhet av SIRA-skolan är att många människor ändrat sitt synsätt när det gäller specialundervisning. Samtidigt är det flera som fortfarande tror att dessa elever knappast kan utvecklas eller bidra i samhällslivet.

Många, inklusive jag själv, har bevisat att de har fel, påpekar Hassan och avslutar med ett tack till SIRA!

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

Besök av gamla elever

Yara, tillsammans med de tidigare eleverna Hassan, Mohamad och Tamar. Yara är psykolog och musik-terapeut. Hon jobbar med bl. a. socialt arbete och avslappnade gymnastik.

Yara, tillsammans med de tidigare eleverna Hassan, Mohamad och Tamar. Yara är psykolog och musik-terapeut. Hon jobbar med bl. a. socialt arbete och avslappnade gymnastik.

Det bara händer, plötsligt står de där! Tre gamla elever kommer till SIRA-skolan för att visa sina betyg för Amal. Många känner henne som skolans socialarbetare – en mycket viktig roll på skolan!
Det blir en pratstund med dem. Hassan är 16 år, Mohamad o Tamer är båda 15. De har gått på skolan i fyra år och sedan kunnat gå tillbaka till den ordinarie kommunala skolan. Nu är de alltså här för att visa upp att de lyckats med terminsbetygen.
Jag frågar varför de började på SIRA-skolan. De svarar alla att de hade svårt att läsa och att skriva. Matte var också klurigt för dem.
­– Det var lugnt och bra här, påstår Hassan. Jag minns att jag fick jobba hårt för att lära mig läsa. För mig var målet att kunna komma tillbaka till den vanliga skolan. Jag kommer särskilt ihåg när min lärare satte sig ned med mig ensam och förklarade multiplikationstabellen. Jag hatade matte! Men efter några halvtimmar ensam med läraren, lärde jag mig av miss Manal! Nu är matte ett av mina favoritämnen.
– Så som skolan jobbar har den också stärkt vårt självförtroende, säger Mohamad, och den har hjälpt oss att utvecklas. Och jag kommer fortfarande ihåg multiplikationstabellen!
– SIRA var bra för oss, säger Tamer. Jag mins framför allt lärarna.
– Vi är mycket nöjda – säkert föräldrarna också, slutar Yara Sous.

Text och foto: Ove Andersson

Hur går det ihop?

Ordförande har ordet:

Sista helgen i augusti hade SIRA-styrelsen två dagars sammanträde i Beckomberga. Dagar av reflektion och intensiva samtal om SIRAs nuläge och framtid.
Vår ekonomi är mycket pressad – stora bidragsgivare minskar sina bidrag och drar sig ur… Men vi ser också gamla och en del nya givare som ökar sina insatser och tar initiativ t ex i samband med födelsedagar och andra högtider. Punktinsatser och regelbundet givande samverkar för att stärka ekonomin. Men vi är långt från att vara i hamn …
Och samtidigt berättar vi om nysatsningar i SIRA – här, på Facebook-sidor och i andra sammanhang? Hur går det ihop?
Vi berättar om en stor och nödvändig renovering av SIRA-skolans byggnader i Betlehem – den finansieras av ett stort riktat arv från en SIRA-vän i Sverige och bidrag från organisationer i Betlehem.
Vi berättar om tillbyggnad av SIRA-skolan i Jeriko med en ny våning – den har betalats av en japansk donation som den palestinske utbildningsministern lovade oss vid besök då han blev så förtjust i SIRA och så berörd över den långa kö av barn som vi inte kan ta emot.
Vi berättar att SIRA-skolan i Jeriko har startat en ny klass med 10 elever på grund av nya lokaler. Det har skett tack vare stora insatser genom vår rektor Salwa och ”SIRA Friends” – en grupp SIRA-vänner med breda kontakter som har mobiliserat givare till både möbler och inredning av nya våningen och medel för att finansiera den nya klassen!
Vi berättar att SIRA-skolan i Betlehem har ökat antalet elever med 13 till 83 – tack vare initiativ från rektor Nadira och lärarna som var beredda att öka antalet elever med en i varje klass. Inkomsterna av fler skolavgifter finansierar en lärare i musik och idrott och en ny klass på sex elever.
Det här är en berättelse om många små och stora bäckar – i Sverige, i Betlehem och i Jeriko som ger hopp för framtiden för flera barn som inte klarar den vanliga skolan utan behöver särskilt stöd under ett par-tre år.
Vi i SIRA-styrelsen är tacksamma för den kärlek och solidaritet som visas genom gåvor och stödinitiativ. Läget har varit pressat många gånger, men i 49 år har SIRA levt vidare och kunnat ge stöd till barn i Mellanöstern! Och idag får vi fler positiva utmaningar från Betlehem och Jeriko genom nya givare och nya initiativ för att utveckla verksamheten.
Nästa år fyller SIRA 50 år! Det vill vi fira i Sverige och i Palestina – med en stor jubileumsinsamling och aktiviteter på olika platser! Här finns plats för goda idéer och lokala initiativ!

Thord-Ove Thordson