SIRA – en vital 50-åring som går vidare

Ibland behöver man se på verkligheten genom andras ögon. Det fick jag chans att göra i slutet av oktober då jag deltog i en bildningsresa med Bilda i Israel-Palestina. Temat var barn och skolor och resegruppen bestod av 26 personer, de flesta hemifrån Norrtäljeregionen. Många av deltagarna är lärare/speciallärare. Gruppen besökte naturligtvis SIRA-skolorna, både i Jeriko och Betlehem. På båda skolorna hade vi speciella träffar med dem som ville lära sig mer om skolorna i Palestina och pedagogiken vid SIRA-skolorna. Jag har ju min egen bild av det fantastiska arbete som görs på SIRA-skolorna och av de hängivna lärare och annan personal som verkligen ser barnen och fokuserar på att hjälpa varje barn att utveckla just sina möjligheter.

Att få möta de svenska lärarnas igenkänning och entusiasm inför lärarnas insatser bekräftade för mig på nytt det enorma värdet av SIRA:s arbete och den kompetens och erfarenhet som SIRA:s skolledningar och personal har byggt upp under åren. Det väckte till och med tankar om att inbjuda lärare från SIRA för att dela sina erfarenheter med svenska speciallärare.

För mig blev det en fin fortsättning på SIRA:s 50-årsfirande i Sverige då rektorerna Nadira Saed från Betlehem och Salwa Shareef från Jeriko medverkade i stora event i Immanuelskyrkan i Stockholm och Betlehemskyrkan i Göteborg, i ett seminarium om barn med ADHD med svenska experter, i andra församlingsbesök, skolbesök och så vidare.

Men 50-årsjubiléet har betytt mycket mer: Det har gett ökad uppmärksamhet kring SIRA och våra svåra ekonomiska utmaningar. Nya månadsgivare har kommit till, och gamla månadsgivare har ökat sina gåvor till SIRA. Nya församlingar har gett stöd till SIRA och andra har ökat sitt stöd.

Jubiléet har också uppmärksammats i Betlehem, där verksamheten började 1968. Det skedde bland annat genom ett stort insamlingsevenemang i slutet av maj, och ett nytt liknande arrangemang genomfördes i slutet av november för att finansiera en lärarlön.

Från SIRA-styrelsen och skolorna vill jag säga ett stort och varmt TACK till alla som engagerat sig för SIRA:s 50 årsjubileum, alla som arrangerat samlingar, alla som medverkat på olika sätt och alla som har knutit nya kontakter för SIRA!

Vi hoppas att alla dessa ansträngningar ska bära rik frukt för framtiden. I Jeriko och Betlehem finns mer än 100 barn som köar för att få komma in på SIRA-skolorna. Samtidigt ökar påfrestningarna på civilbefolkningen och inte minst barnen i Palestina. Donald Trumps beslut att spara in stora summor av stödet till FN-organet UNRWA, som ansvarar för många flyktingläger på Västbanken, drabbar inte minst barnen genom att skolor läggs ner i flyktinglägren. Det gäller också i Betlehem och Jeriko; 40 av SIRA-skolornas elever växer upp i flyktingläger.

Samtidigt har jubileumsåret också gett uppmuntran och påmint om att SIRA har hög kompetens och erfarenhet som har byggts upp under många år. Vi har ett brett samarbete med universitet, skolor och lärarutbildningar och ett starkt förtroende i lokalsamhällena i Betlehem och Jeriko.

Allt detta ger oss ett stort ansvar att gå vidare – för att ge fler utsatta barn möjlighet till en start i livet som kan förbereda dem att kunna ta ansvar i familj och samhälle – och för att bidra till det palestinska samhällets syn på barn med inlärningssvårigheter!

Men SIRA står inför fortsatta ekonomiska utmaningar. De svårigheter som vi brottats med under 2018 är inte lösta. När detta skrivs står vi fortfarande inför risken att tvingas göra smärtsamma neddragningar i verksamheten, bl.a. på grund av valutakurser som gör verksamheten mycket dyrare i svenska kronor.

Lokalbefolkningen i Betlehem och Jeriko gör viktiga ekonomiska insatser genom skolavgifter, donationer och gåvor, men stödet från enskilda, församlingar och organisationer i Sverige måste också fortsätta öka för att klara 2019 års budget.

Här finns plats för nya initiativ – nya samlingar och nya aktiviteter omkring SIRA i församlingar och organisationer. Det finns många resurspersoner i Sverige som kan komma och informera om SIRA. Om du inte själv har kontaktuppgifter – kontakta info@sira.se!

Thord-Ove Thordson

Jubileumssuccé när SIRA firade 50 år

Att SIRA nu har funnits i 50 år har under året firats på många sätt. I oktober kulminerade firandet när de två SIRA-skolornas rektorer besökte Sverige. Två fantastiska festkvällar i Stockholm respektive Göteborg satte extra glans på firandet – och SIRA fortsätter nu mot nästkommande 50 år!

Jubileumsfirande i Stockholm
Jubileumsfirande i Stockholm

I Immanuelskyrkan i Stockholm sammanvävdes kvällens programpunkter av konferencieren Anders Andersson. På programmet stod pianomusik av den blott sjuårige Zeid Harin med rötter från Syrien, tal av f.d. generalkonsuln i Jerusalem, Nils Eliasson, intervju med rektorerna Salwa Shareef och Nadira Saed, hälsning från Radiohjälpens generals-ekreterare Kristina Henschen samt körmusik. framförd av delar av kören Immanuel Nova. Allt medan vi njöt av fantastisk palestinsk mat.

Kvällen gav mersmak och det vi gör i SIRA inte bara är viktigt, utan livsavgörande. Såväl Nils Eliasson som Kristina Henschen lämnade delvis dystra nutidsskildringar om regionen och det politiska läget SIRA verkar i. Samtidigt bidrar SIRA till att skapa ljus och framtidstro i en verklighet som stundom ter sig hopplös.

Å SIRA:s vägnar vill vi säga ett stort tack till alla som medverkade på olika sätt, men framförallt till alla som kom och på olika sätt bidrar till att SIRA kan fortsätta sin verksamhet. Utbildning är vägen till utveckling och fred.

Även i Göteborg var det fest, då i Betlehemskyrkan. Programmet var innehållsrikt och pågick hela eftermiddagen och kvällen. Första delen innehöll glimtar från verksamheten och barnens verklighet i Palestina. Medverkade gjorde Yvonne Dahlin f.d. följeslagare, SIRA-veteranen Emanuel Furbacken samt de två rektorerna. Avdelningen avslutades med palestinsk mat.

Därefter blev det sång och musik i form av en jubileumskonsert med barnkören Vita Händer liksom den sjungande stråkkvartetten Stråf och Bosphorus Quartet.

Tre år på SIRA – framgång för Omaimah

Omaimah Balo har gått ut tredje klass på SIRA-skolan i Jeriko. Hon har gått där i tre år och har gjort stora framsteg. Skolan har gjort stora ansträngningar för att hjälpa henne att komma över sina svårigheter.

Hon har haft problem med både fin- och grovmotorik, förståelse och koncentration. Lärarna har arbetat med hennes föräldrar och hjälpt dem att öka sin förståelse och därmed öka hennes möjligheter att komma över sina inlärningssvårigheter.

Hon har fått hjälp av en talpedagog som också har handlett hennes föräldrar i att hitta vägar för att utveckla hennes tal. Tack vare lärarna i teckning och sport har hon förbättrat sin finmotorik och sina muskler.

Omaimah har lärt sig att koncentrera sig längre stunder och har nu kommit över de flesta svårigheterna så pass bra att hon kunnat lämna SIRA-skolan för att gå i en vanlig skola.

Så går det för eleverna i Betlehem

Elias är 11 år och har gått tre år på SIRA skolan i Betlehem. Han är nu på väg att lämna SIRA skolan för att gå i en vanlig, stor klass. När han började på SIRA kunde han tre bokstäver.

Nu gillar han att skriva och läsa och håller på mycket med detta även på fritiden. Han läser både fakta och berättelser.

Hans framtidsdröm är att bli doktor.

Khader är 10 år gammal och går på SIRA skolan i Betlehem sen tre år tillbaka. Han tycker om att gå i skolan och lära sig. Bästa ämnet i skolan är arabiska. Han gillar att både läsa och skriva.

På fritiden leker han gärna med sin bror och läser mycket böcker, helst om djur. Favoritdjuret är giraff. Khader är scout och går på aktiviteter som ordnas av Lutherska kyrkan. Han vill bli bonde när han blir stor.

Hängiven medarbetare som gör hembesök

AMAL HANDAL är socialarbetare och arbetar på SIRA-skolan i Betlehem. Hennes arbete är varierat och ganska oförutsägbart. Mycket kan hända under en dag och det gör det också.

Varje morgon startar hon med möte med rektor Nadira Saed för att samråda kring föräldraarbetet och hur det fortskrider. Därefter är det dags att gå runt i klasserna för att kolla av hur eleverna mår och om någon behöver samtal eller annan hjälp.

Amal ansvarar för att göra hembesök vilket det blir extra mycket av när det är dags att förbereda för att ta emot nya elever. Man förbereder noga på vårterminen för de elever som ska börja SIRA-skolan på höstterminen. Tanken med hembesök är att visa att eleven är viktig och värd ett besök, bryta barriären mellan hem och skola samt ge möjlighet för personalen att se vilken miljö som eleven kommer från. Amal fortsätter också att ha kontakt med de elever som har lämnat skolan och gått vidare till andra skolor eller arbeten.

Amal ansvarar för och leder föräldrautbildning. Då kommer mammorna men tyvärr inte papporna. Det är inte praktiskt möjligt för dem att komma eftersom papporna arbetar sent och mycket, säger Amal. Mammorna är mycket nöjda med dessa träffar och önskar att papporna skulle kunnat vara med. Man samtalar om det som gruppen önskar t.ex. relationer. Man har tagit upp hur samspelet mellan föräldrarna påverkar barnens och hela familjens mående. Efter avslutad utbildning får de stolta och nöjda deltagarna diplom.

Amal är en hängiven medarbetare på SIRA-skolan. Hon vill koncentrera på det positiva. Att skapa relationer får eleverna att må bra. Hon får eleverna att känna att hon förstår dem. Detta visar sig speciellt när någon tidigare elev kommer på besök och berättar. Amal menar att ”kärlek botar allt”.

Ingegerd Frick

Från bus till hus – SIRA hjälpte Mark få ett bra liv

För några år sedan var Mark en elev på SIRA-skolan. Idag bygger Mark på sitt framtida hus och varje slant han tjänar investerar han i bygget. Mark håller också på och bygger upp sitt liv. Tack vare SIRA-skolan har han fått en betydligt stadigare grund att stå på än om han hade varit tvungen att gå hela sin skoltid i en reguljär skola.

Mark har idag hunnit bli tjugo år och arbetar i sin pappas firma med att slakta och stycka kycklingar för vidare distribution till restauranger. Han längtar efter att huset ska bli klart så han kan hitta en flickvän och bilda familj.

Att Mark är 100 % lycklig, som han själv säger, intygar hans föräldrar, som menar att åren på SIRA-skolan gett dem en son som numera kan både tänka, prata och säga vad han tycker. I sin gamla skola fick han aldrig den hjälp han behövde och lärde sig t ex aldrig att läsa och skriva, vilket han senare lärde sig under sina år på SIRA.
Mark säger själv att han varit en ”busunge”, men att han genom omtänksamt och respektfullt bemötande från personalen på SIRA-skolan lärt sig att interagera med andra och förstå hur hans agerande också påverkar andra i hans omgivning. Han har en positiv fritid och spelar både piano och fotboll samt träffar de vänner han fick under sin tid på SIRA-skolan.

Amal, som är socialarbetare på SIRA-skolan, säger att hans framsteg är fantastiska. Hon trodde aldrig att han skulle nå så här långt. Även Marks föräldrar är tacksamma och nöjda med SIRA-skolans arbete och önskar att alla med svårigheter likande Marks ska få möjlighet att studera på SIRA-skolan.

Text: Ingegerd Frick
Foto: Anders Frick

Insamlingsbössan

För att klara av att bedriva undervisning i SIRA-skolan behövs pengar. Föräldrarådet i Jeriko föreslog nyligen att inrätta en ”insamlingsbössa” för att kunna hjälpa skolan med sin betydelsefulla verksamhet, en verksamhet som är viktig för både elever med inlärningssvårigheter liksom för deras föräldrar.

Förslaget mottogs positivt och alla tyckte det var en bra idé. Dels skulle det vara en hjälp till skolans finansiering och dessutom skulle eleverna lära sig värdet av att dela med sig. Eleverna blev så entusiastiska att de gav av sina egna fickpengar till sin älskade skola.

Rektorsbesök i Sverige

REKTORERNA Salwa Sharif och Nadira Saed kommer snart till Sverige och besöker oss på flera platser runt om i Sverige (se kalendarium). Här följer en kort presentation av dem.

Salwa Sharif:

Salwa föddes i Jerusalem men bor sedan lång tid tillbaka i Jeriko, tillsammans med sin make och tre vuxna söner. Hon började på SIRA-skolan 1995, då som socialarbetare men har sedan 1997 arbetat som rektor på skolan. När höstterminen nu startar ser hon, tillsammans med sina sex lärare, fram emot att ge möjlighet till nästan 60 barn mellan 5 och 11 år att få lära och växa på SIRA-skolan.

Vad ser hon fram emot vid sitt besök i Sverige då? Jo, hon vill träffa så många SIRA-vänner som möjligt och ge sig ut på sjön om möjlighet ges!

Nadira Saed:

Nadira bor tillsammans med sin make i Beit Sahour. De har tillsammans tre söner och en dotter. Hon började arbeta på SIRA-skolan i Betlehem 1992, då som lärare, och blev rektor 2014. I höst kommer över 80 elever att påbörja studier på skolan och de kommer undervisas av elva lärare. När hon kommer till Sverige i höst (för fjärde gången i ordningen) hoppas hon få möjlighet att träffa så många personer som möjligt och berätta om vikten av att vi fortsätter stödja SIRA-skolan så att hon och hennes kollegor även fortsättningsvis får möjlighet att ge palestinska barn utbildning som är anpassad efter deras behov. En möjlighet som inte ges någon annanstans i Palestina.

Kom och fira SIRA

SIRA fyller 50 år och det kommer vi uppmärksamma på flera sätt under året. Här är ett urval av jubileumsaktiviteter:

6 september kl. 13.00 
Dagträff om SIRA i S:t Peters kyrka, Stockholm, Thord-Ove Thordson

11 september kl. 14.00       
”Livsglädje tillsammans” Enebykyrkan, Enebyberg, Christina Molin och Nils-Olof Tägt

3 oktober kl. 14.00
RPG i Södertullskyrkan, Uddevalla Ingegerd Frick talar om SIRA 50 år – specialundervisning i Betlehem och Jeriko

7 oktober kl. 11.00
Gudstjänst med SIRA-presentation och ”palestinsk lunch”, S:t Peters kyrka, Stockholm

13 oktober kl 18.00 Jubileumsevent, Immanuelskyrkan, Stockholm
Konferencier Anders Andersson, rektorerna Nadira Saed och Salwa Shareef, förre generalkonsuln i Jerusalem Nils Eliasson, musik med koppling till Palestina och våra skolor, mat från palestinska restaurangen Maxos mm Anmälan krävs: kostnad 150 kr, betalas via Swish eller banköverföring. Märk din betalning med ”Stockholm”. Sista dag för anmälan är 1 oktober 2018. Barn under 10 år gratis.

14 oktober kl. 11.00
Gudstjänst med rektorsbesök från SIRA, Missionskyrkan i Uppsala

14 oktober kl. 18.00 
Träff med rektorerna Nadira Saed och Salwa Shareef i Västerortskyrkan, Vällingby

17 oktober kl. 18.00 Immanuelskyrkan, Stockholm
Seminarium om ”Barn med ADHD-problematik – Vad krävs av oss för att ge dem   bättre förutsättningar att klara vardagen?” med bl a Sofia Camnerin, Agneta Hellström och rektorerna Salwa Shareef och Nadira Saed från Jeriko och Betlehem

20 oktober kl. 15.30 Jubileumsevent Betlehemskyrkan, Göteborg                              Föreläsning och samtal med Yvonne Dahlin, nyss hemkommen efter en tid som följe slagare i Hebron, Emanuel Furbacken, rektorerna Nadira Saed och Salwa Shareef, servering och konsert kl. 18.00 med barnkören Vita Händer samt en musikensemble från Högskolan för scen och musik.

21 oktober kl. 11.00
Gudstjänst med rektorerna, Elim Skene

29 oktober kl. 13.00
Mitt på dagenträff i S:t Matteus församling, Stockholm, Nils-Olof Tägt

18 november kl. 16.00
Gudstjänst i Trollhättan med fokus på SIRA

Frågor? Kontakta Tobias Andersson på tobias.nils@gmail.com eller 0704-035 035.

Engelskundervisning på SIRA-skolan i Betlehem

Att undervisa elever med speciella behov har alltid varit utmanande. Inte bara för att de eleverna kräver mer tid och tålamod, utan också för att de behöver extra stöd för att kunna använda hela sin inlärningspotential. Att uppfylla dessa behov är en av de största utmaningarna som lärare och därför försöker jag alltid att anpassa undervisningen efter varje elevs behov.

I min dagliga lektionsplanering vill jag alltid säkerställa att jag använder olika metoder beroende på elevernas förutsättningar. Bilder och symboler hjälper elever att öka och befästa tidigare inlärning samt knyta an till ny kunskap. Genom rollspel praktiserar eleverna tänkta situationer där de får öva på engelska och dessutom ha väldigt roligt.  Därigenom kan eleverna lära sig att uttrycka sina känslor på samma gång som de utvecklar sin sociala förmåga och att visualisera sina idéer och begrepp.

Även grupparbeten och diskussioner är primära metoder för mig då de erbjuder eleverna att uttrycka sina idéer och perspektiv. Dessutom ger de mig tillfälle att utmana eleverna att tänka djupare och utveckla sina färdigheter inom kommunikation, särskilt för eleverna med svagt självförtroende. Pedagogiska spel och aktiviteter har också de en viktig roll i min undervisning eftersom de berikar skolarbetet och hjälper eleverna att öka sin allsidiga förmåga och gör att kunskap nås på ett nytt och intressant sätt.

Att skriva i mjöl eller sand är skrivaktiviteter som förbereder det formella skrivandet. Det utvecklar muskelkontroll, bygger kreativitet och känslig medvetenhet.

Text:  Haya Handal och Nadira Saed

Översättning: Ingegerd Frick