Ny SIRA-ordförande vald

Sommarlovet är slut och lärare och elever på SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko har startat en ny termin. Många förväntansfulla elever fyller våra skolor, för många elever är det första terminen på SIRA-skolan.  På båda skolorna har genomförts utbildningsdagar i SIRA:s regi för såväl våra egna lärare som för lärare från kringliggande skolor. Fantastiskt att kunna sprida kunskapen om lärande för barn med inlärningssvårigheter till över 90 lärare i andra skolor.

I höst startar dessutom ytterligare en ny klass i Jeriko eftersom vi fått riktade bidrag som gör att en lärartjänst är finansierad under några år genom gåvor. Fantastiskt roligt att vi kan fylla ännu ett tomt klassrum med nya elever.

Även stiftelsens arbete i Sverige är i full gång. Styrelsen hade sammanträde den 31 augusti och kunde då glädjande nog välja en ny ordförande i stiftelsen SIRA. Anders Andersson, bl.a. före detta rektor på Södra Vätterbygdens folkhögskola, sångare och en trogen följare av SIRA, kliver in i rollen som ordförande. Undertecknad som tjänstgjort som tillförordnad ordförande sedan i våras återgår till rollen som vice ordförande. Vi hälsar Anders varmt välkommen.

Kristina Gustafsson

tf ordförande

Skolstart med perspektiv

I förra veckan började skolan för mitt yngsta barnbarn. Tänk vad väl ordnat! Komma till en klass, lärarna tar emot, man får sin plats, böcker och annat ligger redan klart, och skolbespisning med vällagad mat. Nu börjar lärandet för livet. Men alla barn i världen har det inte så välordnat, ingen skolgång, ingen inlärning. Tankarna går snabbt till våra SIRA-elever, som trots andra förutsättningar nu kommer tillbaka till SIRA-skolan för att starta höstterminen och detta tack vare att det finns givare som delar med sig för att barn även i andra delar av världen ska få möjlighet till ett bra liv. Tack alla SIRA-givare som delar med sig till barn som annars inte skulle ha möjlighet till skolgång.

Tack för att SIRA kan starta upp även denna höst!

Hanz Linderyd

Vilken underbar känsla

I slutet av vårterminen fick vi på SIRA-skolan i Jeriko säga adjö till våra tredjeklassare, tolv oförglömliga elever som vi har fått rå om. Vi fick för 2–3 år sedan välkomna dem till vår lärande miljö som de har älskat, litat på och fått nytta av. Nu kan de läsa bättre, hålla på med matte utan stress och naturligtvis skriva fint.

Examensceremonin var ett känslosamt och varmt avslut för eleverna och deras föräldrar. Eleverna framförde olika sånger, spel och tal med högt självförtroende. Föräldrarna var glada och stolta över att se hur SIRA-skolan har utvecklat deras barns personlighet och självförtroende. Några föräldrar höll också tal och berättade om resan som deras barn gjort inom SIRA och hur svårt det nu var att säga adjö till denna skola. Det är den enda skola som har förstått, accepterat och hjälpt deras barn att komma över sina inlärningssvårigheter och bli starkare individer.

Vid denna känslosamma dag uttryckte föräldrar och elever sin önskan att få gå kvar på SIRA-skolan. Trots att eleverna nu är redo att integreras i andra skolor vill de fortfarande gå kvar och föräldrarna önskade också att SIRA- skolan hade fler klasser som barnen skulle kunna komma tillbaka till och där fortsätta sin skolgång (red. anmärkning: SIRA-skolan i Jeriko har klasser upp till och med årskurs 3).

Bra betyg till SIRA-skolan!

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

Soligt besök på SIRA-skolorna…

I slutet av maj besökte jag de båda SIRA-skolorna, på uppdrag av styrelsens utskott för utbildning, pedagogisk utveckling och personalfrågor. Mitt uppdrag var att tillsammans med skolans rektorer slutföra utskottets arbete med dokument som ska finnas vid skolorna; ett om arbetsförhållanden för de anställda och ett om formella regler om anställda bryter mot skolans regler. Dessutom hade jag som uppdrag att med rektorerna planera workshops för lärare från andra skolor för att sprida SIRA-lärarnas kunskap hur man pedagogiskt/metodiskt arbetar med eleverna på skolorna och även förbereda ett besök från den engelska organisationen Embrace som stöder ett treårigt projekt att vara ett kompetenscentrum. De önskar förlänga det med ett fjärde år, något som jag även diskuterade med rektorerna.

Det blev ett mycket intensivt besök där jag förutom överläggningar med rektor och annan personal i Betlehem även träffade rektorn i Jeriko vid två besök, var på Inrikesministeriet i Ramallah, träffade SIRAs lokale revisor Husam, träffade ordförande och en representant i den lokala styrelsen i Betlehem och jag hann även med ett besök hos manager för vår lokala bank. Allt under en värmebölja med som mest 38 grader i Betlehem och 44 i Jeriko!

Arbetsterapeuter på SIRA-praktik

Under ett par månader har fyra blivande arbetsterapeuter från Betlehems universitet haft sin slutpraktik förlagd till SIRA-skolan i Betlehem. Det har varit en tillgång för våra elever att ha dessa praktikanter en tid på skolan.

Arbetsterapeuterna har även varit en god tillgång för både föräldrar och lärare. Genom att observera eleverna i klassrumsmiljö och på raster får lärarna hjälp med att identifiera elevernas svårigheter gällande motorik och kan utifrån sina iakttagelser ge vägledning kring hur man stöttar eleverna i deras utveckling, i såväl skolan som hemmet.

För en elev med motoriska svårigheter som påverkar inlärningen är det viktigt att läraren använder anpassade instruktioner och hjälpmedel. Genom sina kunskaper när det gäller barns utveckling, anatomi, fysiologi och utvecklingsvariation kan arbetsterapeuten visa på vilka hjälpmedel inom hälsa och medicin som finns tillgängliga för att hjälpa eleverna att hantera de motoriska problem som gör vardagen till en utmaning att bemästra. Vi är väldigt glada över den tid arbetsterapeuterna var hos oss!

Text: Nadira Saed

Översättning och bearbetning: Ingegerd Frick.

Lite om SIRA-skolorna

Skolorna är till för de elever som har olika typer av inlärningssvårigheter och därmed har svårt att kunna tillgodogöra sig undervisningen i vanliga stora skolor. Klasserna är små på SIRA med 10–11 elever i vare klass. Undervisningen kan då bli mer individuellt anpassad. Lärarna använder många olika slags undervisningsmateriel utifrån varje elevs behov och förutsättningar.

Alla barn har rätt att gå i skolan och utvecklas efter sina förutsättningar. Lärarna fokuserar på varje elevs styrkor och möjligheter snarare än på problemen. En viktig ledstjärna är att alla duger. Efter ett par år kan många elever gå tillbaka till vanliga skolan efter att ha fått ökat självförtroende och utvecklats såväl socialt som kunskapsmässigt.

SIRA har stor betydelse i samhället genom att tillvarata utsatta barns rättighet till utbildning och därmed motverka att de hamnar i utanförskap utan hopp och därmed i riskzonen för aggressioner och våld

Skolorna är öppna för elever från både kristna och muslimska hem och från alla samhällsgrupper. Utgångspunkten är den kristna grundtanken om allas lika värde. SIRA tar inte ställning till relationen mellan Israel och Palestina utan förespråkar en fredlig samexistens över etniska och religiösa gränser. Arbetssättet på skolan syftar till att lära eleverna respekt, kärlek, hopp, ärlighet och att acceptera andra människor. Genom detta sätt vill SIRA verka för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och samförstånd.

Våld är ett ord som inte har någon plats inom SIRA. Undervisningen följer den palestinska läroplanen och är bunden till lagar som utfärdas av Undervisningsministeriet. Att älska sitt land och den plats man bor på är en del av undervisningen liksom att leva tillsammans i fred och kärlek.

En viktig del i skolornas arbete är kontakten med hemmen och därför anordnas föräldrautbildningar för att bygga en gemensam värdegrund för att bemöta och behandla barnen.

Många elever står på väntelista för att få en plats på SIRA skolorna. En utmanande uppgift för oss alla!

Vill du läsa mer om SIRA? Besök gärna hemsidorna www.sira.se och www.siraschoolholyland.com samt Facebook eller skicka efter vår folder.

SIRA – en livsavgörande resa

Jag heter Hussein Farah och vill berätta lite om mig själv. När jag var barn hade jag svårigheter att lära mig och umgås med andra och fick därför när jag var sju år möjligheten att lämna den kommunala skolan för att istället börja på SIRA-skolan. Jag hade svårigheter med såväl läsning, skrivning som räkning och kunde endast tolv bokstäver och bara några få siffror. Jag hade inget självförtroende, var villrådig och kunde inte uttrycka mina åsikter eller behov.

Jag gick på SIRA skolan i två år. Där fick jag stöd, omsorg, uppmuntran och kärlek. Många ansträngningar gjordes för att stärka min personlighet och öka mitt självförtroende samt lära mig att acceptera andra. Samarbetet mellan hem och skola blev starkare och mina föräldrar började acceptera mina svårigheter.

Efter tiden på SIRA-skolan har jag framgångsrikt kunnat fullfölja mina studier på olika nivåer.

Nu är jag 29 år och gift. Efter skolan blev jag clown och arbetade som volontär inom palestinska Röda Stjärnan. Därefter tog jag examen som chefskock vid en högskola i Jordanien. Numera arbetar jag som fotograf vid bröllop och andra festligheter. Det är ett speciellt projekt för mig att kunna möta livet och dess utmaningar.

Jag tillägnar SIRA-skolan mitt livs förändring och framgång. Tack vare stödet jag fick har min inlärningsförmåga ökat och min personlighet stärkts. Jag är inte blyg eller ens tveksam till att ta plats blanda andra, oavsett sammanhang. Jag har blivit modig och lämnar ett avtryck i min omgivning.

Tack från mitt hjärta till SIRA-skolan!

Hussein Farah

Snart är det sommarlov

Jag sänder er alla en vårhälsning från SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko nu när skolåret snart ska avslutas. Alla rosor står i sin mest praktfulla blomning i skolans trädgård. Den finaste blomningen står dock de 40 elever för som nu är mogna att efter något år lämna SIRA-skolorna för att återgå till den kommunala skolan. I bagaget har de med sig kunskaper, ett stärkt självförtroende och inte minst erfarenheten av att vara älskad för den man är.

I Jeriko examineras 12 elever den 4 maj och i Betlehem 28 elever den 16 maj. Musiklärare Khader övar med eleverna sedan några veckor på musiken och sångerna till avslutningen i Betlehem.

Behovet är stort och köerna långa till en plats på skolorna och sedan februari/mars testas de som söker de lediga platserna efter avgångseleverna. Till allas glädje kan Jerikoskolan starta ytterligare en klass i höst. Donationer har gjort det möjligt för SIRAs styrelse att ta beslutet att anställa en ny lärare och därmed dubbla antalet antagna nya elever till 25 i Jeriko.

Skolornas personal avslutade på Valborgsmässoafton det långa påsklovet med den årliga bussutflykten. Vi besökte Jordanflodens källflöden vid Banyas nedanför det fortfarande snöklädda berget Hermon och Tiberias med båttur på Gennesarets sjö.

Bussen fylldes av musik, sång och dans under hemfärden i mörkret genom Jordandalen. Så laddas ny energi och teamet svetsas samman inför det fortsatta krävande arbetet på våra SIRA-skolor.
SIRA skriver levande historia och ska den skrivas vidare behöver vi fortsatt det fantastiska stöd som ni trogna, nya och blivande givare ställer upp med.

Nils-Olof Tägt

Alla hjärtans dag…

…firas stort i Palestina och givetvis också i våra skolor.

Dagen började med att alla klasser fick besök av några clowner som lockade fram många skrattsalvor.

Sedan samlades de rödklädda eleverna i sina olika klasser för att tillsammans framställa dekalen WE LOVE SIRA.

Musiken strömmade ut från högtalarna och en del tog sig en ”sväng om”.

I klasserna passade man på att samtala om vikten av KÄRLEK.

Som avslutning bjöds alla på ett grant RÖTT äpple som ett tack från oss svenskar som fick förmånen att känna oss älskade.

Text: Kerstin Bjerhagen
Bild: Leif Larsson

Musikterapi på SIRA gav starkt intryck

EN SÖNDAG I BÖRJAN av februari kom vi till SIRA-skolan i Betlehem. Vi fick ett mycket varmt mottagande och volontärlägenheten stod till vårt förfogande där vi snabbt gjorde oss hemmastadda.

De följande dagarna blandades lektionsbesök på skolorna i både Betlehem och Jeriko, med rastaktiviteter och samtal med pedagoger och skolledning. Det var roligt att komma in i klasserna och möta barnens nyfikenhet och glädje. Överallt såg vi elever som trots sina svårigheter kämpade med matematik, engelska, arabiska och övriga ämnen.

En eftermiddag fick vi följa med en flicka, hennes klasslärare och skolans socialarbetare till flickans hem i ett av flyktinglägren i centrala Betlehem. Hembesöken är en viktig del av skolans verksamhet och vi fick ta del av flickans stolthet och glädje över att få vara i centrum – besökets viktigaste person. Genom att lyfta fram hennes framsteg på ett respektfullt och kärleksfullt sätt, gjorde socialarbetaren och läraren mötet till en fin stund för hela familjen.

Ett annat tillfälle som gjorde starkt intryck på oss, var när vi fick vara med på musikterapin. Det blev en stund av lugn koncentration för såväl barnen som oss. Barnen fick ge varandra taktil ryggmassage till stilla musik och även vi fick vara med. Att få känna ett litet barns händer på våra ryggar var en fin och varm upplevelse.

Rasterna på skolan i Betlehem präglades av stoj och stim, bråk och spring. När 80 barn ska samsas på skolgården blir det lätt kaotiskt. Kontrasten blev stor när vi sedan följde en grupp till biblioteket. Inom en minut satt barnen runt ett bord, försjunkna i varsin bok.

Koncentrationen blev hög när vi plockade fram ett ”stormemory” med bilder från Sverige. Barnen tog sig an spelet med stor entusiasm och alla gladdes med dem som lyckades plocka ihop par.

Från Jeriko tar vi bland annat med oss upplevelsen av en härlig idrottslektion med en engagerad, inspirerande och kärleksfull idrottslärare. Han hade lika roligt som sina elever!

Ett stort tack till alla er som gör det möjligt för så många barn att utvecklas på SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko!

Eva Berggren-Lindblom
Annika Renöfält-Grahn