Tänk vad tiden går…

År 1968 startade SIRA sin verksamhet i Beit Jala, ett stenkast från födelsekyrkan i Betlehem. Det som från början var ett barnhem kom senare att utvecklas till en skola för barn med särskilda behov. Behovet visade sig vara så stort att verksamheten utökades och en skola öppnades även i Jeriko och sedan ett par år får eleverna där sin undervisning i helt nya lokaler.

Under 2018 kommer vi på olika sätt fira våra första 50 år. Ett firande som delvis sker genom kära återblickar, bland annat i SIRA-bladet där vi på olika sätt får ta del av det som varit, men kanske framförallt genom att tillsammans med alla SIRA-vänner titta framåt. SIRA behövs och om det vill vi berätta. I samband med det vill vi också uppmuntra er att i det sammanhang ni finns tänka lite extra på SIRA. Har du eller ni möjlighet att anordna en kväll om SIRA och berätta om verksamheten? I samband med det skulle ni vara en del av den särskilda insamling till SIRA som kommer ske under 2018. Som vi tidigare berättat om har stora bidragsgivare beslutat att avsluta sitt engagemang i SIRA. Våra skolors verksamhet är därför beroende av att vi finner nya intäktskällor och i det arbetet måste vi alla hjälpas åt.

Redan nu är två kvällar planerade då vi får möjlighet att fira och samla in medel till SIRA. Den 20 oktober är det festkväll i Betlehemskyrkan i Göteborg och en kväll med samma tema äger rum i Immanuelskyrkan i Stockholm den 13 oktober. Vi återkommer om innehåll, tider och anmälan till dessa kvällar.

Vi vill också berätta om möjligheten att redan nu ge en gåva till SIRA i den särskilda insamling som påbörjades den 1 januari 2018. Du ger din gåva antingen via Swish eller via insättning på vårt bankgirokonto. Märk din gåva med ”SIRA 50 år”.

Till sist vill vi önska god fortsättning på det nya året och tillsammans säga: GRATTIS SIRA!

Tobias Andersson

Trädgårdslektioner i Betlehem

En nära kontakt med naturen, har vi på SIRA märkt, har en nästan terapeutisk inverkan på barn som behöver stor uppmärksamhet. Trädgårdsarbete är välgörande för sådana elever. Lärarna noterar att eleverna har lättare att koncentrera sig när de undervisas på ett experimentellt och praktiskt sätt. Det märks att eleverna utvecklar färdigheter för livet som gruppkänsla, självförståelse, ledarskap, beslutsfattande och kommunikationsfärdigheter.

SIRA har alltid försökt ta till sig och utveckla nya idéer inom specialundervisning för att förbättra elevernas möjligheter att nå nya mål. Vi fortsätter att anpassa modellen efter elevernas behov, inte tvärtom.

Text: Nadira Saad

Översättning: Ingegerd Frick

Löftet blev verklighet – andra våningen i Jeriko invigd

Den 23 oktober blev en stor dag för SIRA skolan i Jeriko. Då var det invigning av utbyggnaden. Veckor av planering och förberedelser har pågått med rektor Salwa i spetsen, tillsammans med en entusiastisk personal och engagerade barn. Programmet har planerats, sånger har övats och material har tillverkats för att sättas upp på väggar, allt med syftet att informera om synen på lärande och vilken värdegrund som präglar skolan.

Så kom då dagen som alla sett fram emot. Ett 60-tal gäster deltog i invigningen.  Utbildningsminister dr. Sabri Saidam deltog givetvis. Han är den som beslutat att den japanska donation, som getts i gåva till Palestina, skulle användas till att skapa fler platser för barn som har svårigheter att lära. Vid ett tidigare besök på skolan blev han imponerad av SIRA:s verksamhet och beslutade sig för att ge fler barn denna möjlighet. Som representant för Japan deltog Dr Takishi Okupo, Japans ambassadör i Palestina. Invigningen gästades dessutom av representanter från Education Department i Jeriko, Borgmästaren i Jeriko, svenska generalkonsuln Ann-Sofie Nilsson och många fler. Även representanter från Spanska Olof Palmestiftelsen deltog, vilka har bekostat första delen av skolan. Från svenska styrelsen deltog förutom ordföranden Thord-Ove Thordson, Kristina Gustafsson och Gunnar Falkeby.

 

Under själva invigningen hölls tal av SIRA:s ordförande, den japanska ambassadören, svenska generalkonsuln och utbildningsministern. Självklart var alla elever och lärare med. Elever bidrog med sång och traditionell Dabka dans. En grupp som kallas SIRA Friends har hjälpt till med att skaffa lokala donatorer till att utrusta den nya våningen och ta fram medel till ytterligare en lärartjänst. De som bidragit blev tackade under själva invigningen.

Bandet framför den nya ingången klipptes av utbildningsministern och Japans ambassadör efter att de tillsammans med svenska generalkonsuln planterat ett olivträd. Men den som först fick kliva in i nya byggnaden var naturligtvis en av eleverna!

Hela invigningen fick en prägel av fest. Efter att bandet klippts inbjöds samtliga gäster till en rundvandring i de nya lokalerna. Här fick lärare och elever tillfälle att dela med sig av hur de arbetar. Därefter bjöds på förfriskningar.

Skolan har nu utökats från 4 till 5 klasser och från 40 till 50 elever. Fortfarande finns kapacitet till ytterligare 2 klasser den dagen ekonomin tillåter. Salwa kan som rektor verkligen känna sig stolt över en väl genomförd invigningsdag som präglades av glada barn som framförde sång och dans med stor frimodighet, lärare och annan personal som satsat mycket tid på att göra dagen minnesvärd.

Text: Kristina Gustafsson

Hassans framgångssaga

SIRA-SKOLAN är ett tydligt exempel på en institution som har en viktig roll i samhället. SIRA-skolan hjälper elever med inlärningssvårigheter att komma över sina svårigheter och stöttar dem på alla möjliga vis och det är många människor som fått denna hjälp under sin tid vid SIRA-skolan. Ett exempel är Hassan Jamal Rjoub.

Han fick undervisning vid SIRA-skolan år 1998. Hassan hade stora svårigheter med läsning och skrivning. Trots det var ett år tillräckligt för Hassan att få hjälp och kunna gå vidare. På skolan upptäcktes att han hade stor potential och förmåga och att anledningen till att han hade svårt att lära sig läsa var nedsatt syn. Tack vare ett bra samarbete mellan skolan och hans föräldrar kom Hassan till ögonmottagningen på sjukhuset i Jerusalem. Där fick han rätt behandling och hans studiekapacitet utvecklades på ett fantastiskt sätt.

År 2014 kom Hassan tillbaka till SIRA-skolan som volontär för att undervisa i musik. Då gick han tredje året på universitetet. År 2015 gjorde han sitt examensarbete och 2016 fick han sin examen från Al Quds universitet med betyget ”Good”.

Nu är Hassan 26 år gammal och har hunnit bilda familj. Han undervisar på SIRA-skolan och andra skolor i området. Han leder även konserter och festivaler. Hans erfarenhet av SIRA-skolan är att många människor ändrat sitt synsätt när det gäller specialundervisning. Samtidigt är det flera som fortfarande tror att dessa elever knappast kan utvecklas eller bidra i samhällslivet.

Många, inklusive jag själv, har bevisat att de har fel, påpekar Hassan och avslutar med ett tack till SIRA!

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

Besök av gamla elever

Yara, tillsammans med de tidigare eleverna Hassan, Mohamad och Tamar. Yara är psykolog och musik-terapeut. Hon jobbar med bl. a. socialt arbete och avslappnade gymnastik.

Yara, tillsammans med de tidigare eleverna Hassan, Mohamad och Tamar. Yara är psykolog och musik-terapeut. Hon jobbar med bl. a. socialt arbete och avslappnade gymnastik.

Det bara händer, plötsligt står de där! Tre gamla elever kommer till SIRA-skolan för att visa sina betyg för Amal. Många känner henne som skolans socialarbetare – en mycket viktig roll på skolan!
Det blir en pratstund med dem. Hassan är 16 år, Mohamad o Tamer är båda 15. De har gått på skolan i fyra år och sedan kunnat gå tillbaka till den ordinarie kommunala skolan. Nu är de alltså här för att visa upp att de lyckats med terminsbetygen.
Jag frågar varför de började på SIRA-skolan. De svarar alla att de hade svårt att läsa och att skriva. Matte var också klurigt för dem.
­– Det var lugnt och bra här, påstår Hassan. Jag minns att jag fick jobba hårt för att lära mig läsa. För mig var målet att kunna komma tillbaka till den vanliga skolan. Jag kommer särskilt ihåg när min lärare satte sig ned med mig ensam och förklarade multiplikationstabellen. Jag hatade matte! Men efter några halvtimmar ensam med läraren, lärde jag mig av miss Manal! Nu är matte ett av mina favoritämnen.
– Så som skolan jobbar har den också stärkt vårt självförtroende, säger Mohamad, och den har hjälpt oss att utvecklas. Och jag kommer fortfarande ihåg multiplikationstabellen!
– SIRA var bra för oss, säger Tamer. Jag mins framför allt lärarna.
– Vi är mycket nöjda – säkert föräldrarna också, slutar Yara Sous.

Text och foto: Ove Andersson