Mer om SIRA

SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med läs- och skrivsvårigheter.

Verksamheten på våra skolor bedrivs med drygt 20 anställda, alla palestinier. En  platschef från Sverige, utsedd av styrelsen, sköter administrationen och tjänstgör på frivillig basis i tremånadersintervall. Verksamheten finansieras helt med frivilliga medel från enskilda, bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer och  vilar på kristen värdegrund.