Mer om SIRA

SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med läs- och skrivsvårigheter.

Verksamheten på våra skolor bedrivs med drygt 20 anställda, alla palestinier. En  platschef från Sverige, utsedd av styrelsen, sköter administrationen och tjänstgör på frivillig basis i tremånadersintervall. Verksamheten finansieras helt med frivilliga medel från enskilda, bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer och  vilar på kristen värdegrund.

Läs stiftelsens stadgar här.
Läs senaste årsredovisningen här.
Läs om hur vi hanterar personuppgifter här (General Data Protection Regulation).
Läs vår uppförandekoden här.
Nytt:
läs vår barnsäkerhetspolicy här (den engelska versionen finner du här).