Kontakt

Om du har några frågor om vår verksamhet är du välkommen att skicka ett mail till info@sira.se
Thord-Ove Thordson, ordförande
thordove.thordson@gmail.com
Mona Angel, vice ordförande. Kontaktperson för frågor och besök  
mona.angel@live.se
Hanz Linderyd, tf ekonomiansvarig 
Ekonomi- och finansieringsutskott: Gunnar Falkeby (sammankallande), Kerstin Bjerhagen, Hanz Linderyd (tills vidare) och Khalil Ansara
Insamlings- och kommunikationsutskott: Anna-Carin Persson Stenbeck (sammankallande), Helena Fornegård, Thord-Ove Thordson, Tobias Andersson och Leif Larsson
Utbildnings- och personalutskott: Kristina Gustafsson (sammankallande), Mona Angel och Gunnar Falkeby
Gunilla Ikponmwosa, adjungerad från Equmeniakyrkan