Ge en gåva

Skolan är grunden för framtiden. Men för barn som har problem att läsa, räkna och skriva är skolgången ingen självklarhet.

SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är idag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning. Här får fler barn möjlighet att bygga en bra grund att stå på.

Alla bidrag är viktiga för att SIRA-skolorna ska kunna fortsätta att stötta så många barn som möjligt och Din insats gör skillnad. Stöd specialundervisningen i Betlehem och Jeriko genom att sätta in din gåva på:

Plusgiro: 90 00 77-9
Swish: 1232220481