Välkommen till SIRA!

 

Skolan är grunden för framtiden. Men för barn som har problem att läsa, räkna och skriva är skolgången ingen självklarhet. SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är idag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning.

Här får fler barn möjlighet att bygga en bra grund att stå på.

Besök oss gärna på vår Facebooksida för mer aktuell information om vår verksamhet!