Glädjande Nyheter!

H. M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children – har beslutat att bevilja SIRA:s ansökan om bidrag till Skolundervisning för utsatta barn i Palestina under 2021. 

SIRA riktar ett stort och innerligt tack till H. M. Drottning Silvias Stiftelse!

SIRA minns Saeb Erekat

Saeb Erekat, den passionerade chefsförhandlaren sedan 1995 i palestiniernas paraplyorganisation PLO, har avlidit i covid-19. Han fördes i mitten av oktober till Hadassasjukhuset i Jerusalem där han avled den 10 november. Hans död är en stor förlust för palestinier, fredens sak och för SIRA.

Erekat var en mycket god vän till SIRA. Han gav verksamheten ett starkt stöd och gjorde värdefulla insatser för skolans arbete och utveckling. Vid flera tillfällen fick jag möta honom på huvudkontoret i Jeriko, presentera idéer om SIRA och be om hans hjälp. När han fick del av våra planer om en ny SIRA-skola i Jeriko kommenterade han på sitt bestämda sätt att projektet borde genomföras. Under besök i Sverige talade han med både Sida och biståndsministern om SIRA:s betydelsefulla arbete men återkom besviken över att man inte var beredda att tilldela projektet några pengar. Hans kontakter med Olof Palmes Internationella Fond i Spanien och med den Palestinska myndigheten i Ramallah ledde så småningom till både ett grundbelopp och en tomt att disponera i Jeriko. Vid invigningen av den nya skolan för några år sedan deltog Erekat i festligheterna.

Saeb Erekat blev endast 65 år gammal och lämnar ett stort tomrum efter sig. Hans livsgärning och engagemang fyller oss med tacksamhet och glädje.

Åke Hedström, tidigare ordförande i SIRA

”En sund själ i en sund kropp…”

…SÅ SÄGER ALAÀ ROMA, som är idrottslärare vid SIRA-skolan i Jeriko. Han började arbeta på skolan för tre år sen och känner sig lycklig över att ha hamnat på ett ställe som intresserar sig för elevernas hälsa och deras psykologiska samt sociala mående. På idrottslektionerna får eleverna möjlighet att utveckla sin inlärningsförmåga och motorik. Dessutom upplever Alaà att idrottslektionerna bidrar till att elevernas självförtroende växer samt att de utvecklar sin samarbetsförmåga.

Idrottslektionerna har fortsatt trots kravet på att använda ansiktsmask och trots mycket höga temperaturer – Jeriko är den lägst belägna staden i världen. Avstånd mellan eleverna och handsprit är några av åtgärderna som vidtagits för att fortsätta undervisningen utan att riskera att öka smittspridningen. Det är svårt för eleverna att hantera anpassningen men de längtar ivrigt till idrottslektionerna. Enligt Alaà lindrar idrottslektionerna den dagliga pressen och tristessen som rådande pandemi orsakar.

Genom att eleverna får tillfälle att tävla, lära sig respektera regler, lära av varandra och samarbeta blir livet, i alla fall i vissa stunder, precis som det brukar vara. Idrottslektionerna ger också utrymme för fortsatt individuell utveckling. Lärarna på SIRA-skolan gör allt att eleverna ska känna sig älskade. Något som i tider som denna är extra viktigt.

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

Ett gammalt olivträd berättar

HÅHÅJAJA! Nu börjar jag bli trött i grenarna. De är alldeles fulla av oliver. Det är dags att plocka mig. Jag börjar bli gammal och trött och känner mig knotig i stammen. Dammig är jag också och jag väntar på att det snart ska komma regn.

Nu har jag stått här på SIRA-skolan i Betlehem över hundra år, även om skolan inte har funnits mer än hälften av den tiden. Jag har sett en hel massa barn både börja och sluta på skolan.

Både barn och vuxna tycker om att sitta i skuggan av mina grenar. Och jag tycker om att se dem springa och leka. Det är så tomt när jag tittar på gungorna som står stilla när barnen är inne på sina lektioner. Ibland hör jag dem genom fönstret när de sjunger eller läser arabiska. De låter så glada och jag kan se, om jag sträcker på mina grenar, att lärarna hjälper dem när de har svårt att förstå. Det är verkligen tur att SIRA-skolan finns. De här barnen kände sig misslyckade när de gick i en stor skola.

Det är så trevligt när gamla elever kommer och hälsar på och klappar mig på stammen och berättar hur bra det går för dem i sina nya skolor, tack vare att de har fått hjälp på SIRA-skolan.

Som vingårdsmannen i Joh. 15:1–2 ansar vinstocken så kommer en del av mina grenar att sågas av. Det är skönt att bli lite friserad, jag känner mig föryngrad då. Visserligen kommer jag att tappa en del löv under vintern men jag tror att jag kommer att stå här i många hundra år till. Vi olivträd brukar bli mycket gamla.

Roligast är när barnen hjälper till att plocka mina frukter. Då är det tjo och tjim på skolgården. Det känns bra att mina frukter kommer till nytta. Man kan till exempel göra olivolja som SIRA-skolan kan sälja och få lite, lite pengar till allt som behövs på en skola.

Ingegerd Frick

Fem frågor till Anna Carin Persson Stenbeck

1.Vad är din uppgift inom SIRA?

– Jag är med i SIRA:s styrelse och sammankallande i kommunikationsutskottet.

2. Varför jobbar du med SIRA?

– SIRA är en fantastisk verksamhet. SIRA ger och har gett många barn i Palestina möjligheter att kunna genomföra sin skolgång. Om inte SIRA hade funnits hade flera av dessa barn med stor sannolikhet till exempel inte knäckt läskoden och då inte heller klarat av skolan.

SIRA bidrar också till det palestinska samhället i stort och till att försöka nå de globala utvecklingsmålen (Agenda 2030) och då i synnerhet mål nr 4 – god utbildning.

3. Hur många gånger har du besökt SIRA-skolorna?

– Tyvärr har jag ännu inte besökt någon av SIRA-skolorna men jag har varit i regionen i samband med en styrelseresa då jag satt i Diakonias styrelse.

4. Vad är det svåraste?

– Att ge den tid som arbetet egentligen kräver. Arbetet för SIRA är ideellt och skall göras vid sidan av mitt fasta arbete, familjeliv etc.

5. Vilket är det största glädjeämnet?

– Att SIRA:s verksamhet visar att barn kan klara skolan om de får bra förutsättningar.