Lite om SIRA-skolorna

Skolorna är till för de elever som har olika typer av inlärningssvårigheter och därmed har svårt att kunna tillgodogöra sig undervisningen i vanliga stora skolor. Klasserna är små på SIRA med 10–11 elever i vare klass. Undervisningen kan då bli mer individuellt anpassad. Lärarna använder många olika slags undervisningsmateriel utifrån varje elevs behov och förutsättningar.

Alla barn har rätt att gå i skolan och utvecklas efter sina förutsättningar. Lärarna fokuserar på varje elevs styrkor och möjligheter snarare än på problemen. En viktig ledstjärna är att alla duger. Efter ett par år kan många elever gå tillbaka till vanliga skolan efter att ha fått ökat självförtroende och utvecklats såväl socialt som kunskapsmässigt.

SIRA har stor betydelse i samhället genom att tillvarata utsatta barns rättighet till utbildning och därmed motverka att de hamnar i utanförskap utan hopp och därmed i riskzonen för aggressioner och våld

Skolorna är öppna för elever från både kristna och muslimska hem och från alla samhällsgrupper. Utgångspunkten är den kristna grundtanken om allas lika värde. SIRA tar inte ställning till relationen mellan Israel och Palestina utan förespråkar en fredlig samexistens över etniska och religiösa gränser. Arbetssättet på skolan syftar till att lära eleverna respekt, kärlek, hopp, ärlighet och att acceptera andra människor. Genom detta sätt vill SIRA verka för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och samförstånd.

Våld är ett ord som inte har någon plats inom SIRA. Undervisningen följer den palestinska läroplanen och är bunden till lagar som utfärdas av Undervisningsministeriet. Att älska sitt land och den plats man bor på är en del av undervisningen liksom att leva tillsammans i fred och kärlek.

En viktig del i skolornas arbete är kontakten med hemmen och därför anordnas föräldrautbildningar för att bygga en gemensam värdegrund för att bemöta och behandla barnen.

Många elever står på väntelista för att få en plats på SIRA skolorna. En utmanande uppgift för oss alla!

Vill du läsa mer om SIRA? Besök gärna hemsidorna www.sira.se och www.siraschoolholyland.com samt Facebook eller skicka efter vår folder.

SIRA – en livsavgörande resa

Jag heter Hussein Farah och vill berätta lite om mig själv. När jag var barn hade jag svårigheter att lära mig och umgås med andra och fick därför när jag var sju år möjligheten att lämna den kommunala skolan för att istället börja på SIRA-skolan. Jag hade svårigheter med såväl läsning, skrivning som räkning och kunde endast tolv bokstäver och bara några få siffror. Jag hade inget självförtroende, var villrådig och kunde inte uttrycka mina åsikter eller behov.

Jag gick på SIRA skolan i två år. Där fick jag stöd, omsorg, uppmuntran och kärlek. Många ansträngningar gjordes för att stärka min personlighet och öka mitt självförtroende samt lära mig att acceptera andra. Samarbetet mellan hem och skola blev starkare och mina föräldrar började acceptera mina svårigheter.

Efter tiden på SIRA-skolan har jag framgångsrikt kunnat fullfölja mina studier på olika nivåer.

Nu är jag 29 år och gift. Efter skolan blev jag clown och arbetade som volontär inom palestinska Röda Stjärnan. Därefter tog jag examen som chefskock vid en högskola i Jordanien. Numera arbetar jag som fotograf vid bröllop och andra festligheter. Det är ett speciellt projekt för mig att kunna möta livet och dess utmaningar.

Jag tillägnar SIRA-skolan mitt livs förändring och framgång. Tack vare stödet jag fick har min inlärningsförmåga ökat och min personlighet stärkts. Jag är inte blyg eller ens tveksam till att ta plats blanda andra, oavsett sammanhang. Jag har blivit modig och lämnar ett avtryck i min omgivning.

Tack från mitt hjärta till SIRA-skolan!

Hussein Farah

Snart är det sommarlov

Jag sänder er alla en vårhälsning från SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko nu när skolåret snart ska avslutas. Alla rosor står i sin mest praktfulla blomning i skolans trädgård. Den finaste blomningen står dock de 40 elever för som nu är mogna att efter något år lämna SIRA-skolorna för att återgå till den kommunala skolan. I bagaget har de med sig kunskaper, ett stärkt självförtroende och inte minst erfarenheten av att vara älskad för den man är.

I Jeriko examineras 12 elever den 4 maj och i Betlehem 28 elever den 16 maj. Musiklärare Khader övar med eleverna sedan några veckor på musiken och sångerna till avslutningen i Betlehem.

Behovet är stort och köerna långa till en plats på skolorna och sedan februari/mars testas de som söker de lediga platserna efter avgångseleverna. Till allas glädje kan Jerikoskolan starta ytterligare en klass i höst. Donationer har gjort det möjligt för SIRAs styrelse att ta beslutet att anställa en ny lärare och därmed dubbla antalet antagna nya elever till 25 i Jeriko.

Skolornas personal avslutade på Valborgsmässoafton det långa påsklovet med den årliga bussutflykten. Vi besökte Jordanflodens källflöden vid Banyas nedanför det fortfarande snöklädda berget Hermon och Tiberias med båttur på Gennesarets sjö.

Bussen fylldes av musik, sång och dans under hemfärden i mörkret genom Jordandalen. Så laddas ny energi och teamet svetsas samman inför det fortsatta krävande arbetet på våra SIRA-skolor.
SIRA skriver levande historia och ska den skrivas vidare behöver vi fortsatt det fantastiska stöd som ni trogna, nya och blivande givare ställer upp med.

Nils-Olof Tägt

Alla hjärtans dag…

…firas stort i Palestina och givetvis också i våra skolor.

Dagen började med att alla klasser fick besök av några clowner som lockade fram många skrattsalvor.

Sedan samlades de rödklädda eleverna i sina olika klasser för att tillsammans framställa dekalen WE LOVE SIRA.

Musiken strömmade ut från högtalarna och en del tog sig en ”sväng om”.

I klasserna passade man på att samtala om vikten av KÄRLEK.

Som avslutning bjöds alla på ett grant RÖTT äpple som ett tack från oss svenskar som fick förmånen att känna oss älskade.

Text: Kerstin Bjerhagen
Bild: Leif Larsson

Musikterapi på SIRA gav starkt intryck

EN SÖNDAG I BÖRJAN av februari kom vi till SIRA-skolan i Betlehem. Vi fick ett mycket varmt mottagande och volontärlägenheten stod till vårt förfogande där vi snabbt gjorde oss hemmastadda.

De följande dagarna blandades lektionsbesök på skolorna i både Betlehem och Jeriko, med rastaktiviteter och samtal med pedagoger och skolledning. Det var roligt att komma in i klasserna och möta barnens nyfikenhet och glädje. Överallt såg vi elever som trots sina svårigheter kämpade med matematik, engelska, arabiska och övriga ämnen.

En eftermiddag fick vi följa med en flicka, hennes klasslärare och skolans socialarbetare till flickans hem i ett av flyktinglägren i centrala Betlehem. Hembesöken är en viktig del av skolans verksamhet och vi fick ta del av flickans stolthet och glädje över att få vara i centrum – besökets viktigaste person. Genom att lyfta fram hennes framsteg på ett respektfullt och kärleksfullt sätt, gjorde socialarbetaren och läraren mötet till en fin stund för hela familjen.

Ett annat tillfälle som gjorde starkt intryck på oss, var när vi fick vara med på musikterapin. Det blev en stund av lugn koncentration för såväl barnen som oss. Barnen fick ge varandra taktil ryggmassage till stilla musik och även vi fick vara med. Att få känna ett litet barns händer på våra ryggar var en fin och varm upplevelse.

Rasterna på skolan i Betlehem präglades av stoj och stim, bråk och spring. När 80 barn ska samsas på skolgården blir det lätt kaotiskt. Kontrasten blev stor när vi sedan följde en grupp till biblioteket. Inom en minut satt barnen runt ett bord, försjunkna i varsin bok.

Koncentrationen blev hög när vi plockade fram ett ”stormemory” med bilder från Sverige. Barnen tog sig an spelet med stor entusiasm och alla gladdes med dem som lyckades plocka ihop par.

Från Jeriko tar vi bland annat med oss upplevelsen av en härlig idrottslektion med en engagerad, inspirerande och kärleksfull idrottslärare. Han hade lika roligt som sina elever!

Ett stort tack till alla er som gör det möjligt för så många barn att utvecklas på SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko!

Eva Berggren-Lindblom
Annika Renöfält-Grahn

Språkträning i Betlehem

Tal och språkträning för elever med särskilda behov kräver olika metoder beroende på varje individs styrkor och svagheter. På SIRA försöker vi ge eleverna verktyg så de kan fungera i kommunikation med andra både under skoltiden och senare i livet.

Eftersom förmågan att kommunicera är nödvändig uppmuntrar vi eleverna att uttrycka sina önskningar, behov, tankar, idéer och känslor på olika sätt. SIRA skolans talpedagog arbetar på ett stödjande och uppmuntrande sätt trots utmanande förhållanden.

Många känner till talpedagoger från kliniker och sjukhus men har ingen aning om vad en talpedagog gör i en skolmiljö. Kommunikationsproblem som inte blir bedömda och behandlade i barndomen hindrar ofta en människa från att lyckas senare i livet. Barn som har språkproblem får både svårt att förstå instruktioner och att delta i diskussioner, vilket kan leda till mindre lyckade resultat på arbetsuppgifterna.

Med allt detta i åtanke beslutade SIRA: s ledning att starta språkträning för behövande elever två gånger i veckan med hjälp av en talpedagog. Resultatet blev att elevernas inlärningsförmåga ökade i och med att de lärde sig att hantera sina kommunikativa svårigheter. Tjugo elever med speciella behov har fått hjälp under den gångna terminen och språkträningen kommer att fortsätta även under vårterminen.

SIRA gör allt för att kunna erbjuda eleverna den bästa undervisningen och finna nya metoder i detta arbete.

Text: Nadira Saed
Översättning: Ingegerd Frick

Färgglatt besök i Jeriko

SIRA-skolan i Jeriko har haft besök av elever från en skola i Jerusalem. Eleverna besökte oss för att fira och berätta om sitt initiativ som de kallade ”Gåvor i alla färger”. Projektet kan beskrivas som att det finns olika sätt att ge och visa omsorg.

Eleverna i åttonde klass bestämde sig för att ge SIRA-skolans elever omsorg, hopp, kärlek och stöd. De samlade därför ihop pengar från sina föräldrar och andra i Jerusalem. Pengarna ska nu användas till att köpa mattor till hallen i SIRA-skolan samt en del böcker.

Initiativet var en påminnelse om att våra elever inte är ensamma utan att dessa åttondeklassare och andra från Jerusalem tänker på dem och vill ge dem hopp och en påminnelse om att samhället omfamnar också dem.

Salwa Shareef

Lärande miljöer i Jeriko

Överallt på SIRA-skolan kan man hitta pedagogiska inslag. Klassrummen är välutrustade med färgglada plocksaker, spel, kort, planscher och bilder som kan användas i olika sammanhang i undervisningen. Det finns materielrum och skåp i korridorerna med lockande undervisningsmateriel. Allt har sin plats och får vara ifred för klåfingriga fingrar. På skolgården finns lekutrustning och hopphagar.

Trappan upp till andra våningen har försetts med multiplikationstabellen på varje steg. Undra hur många gånger en elev går upp för den trappan under sin skoltid? För eleverna i Jeriko är det en glädje att ta dessa steg. Framstegen är stora och många behöver inte gå dessa trappsteg så många gånger. Efter någon tid på SIRA är det för många dags att flytta till vanlig stor skola.

 

Swisha ett bidrag och stötta SIRA!

När jag skriver detta är det nyårsafton med bara några timmar kvar av 2018. SIRA lämnar sina första 50 år bakom sig och det är dags att börja skriva historia för nästa epok. En målsättning framöver är att skolverksamheten i Palestina ska bli mer självständig – kompetensmässigt och ekonomiskt. Idag täcks ca 40 procent av kostnaderna i Palestina av lokala medel, vilket är positivt då det visar på SIRA:s höga anseende och betydelse för barn i Jeriko och Betlehem. Ansvaret för ekonomiadministrationen i Palestina har successivt övertagits av Mary Hawash som är anställd på skolan i Betlehem och skolornas ledning kommer få ta större ansvar även för budgetarbetet framöver. Det är en spännande utveckling som ligger framför oss!

Men SIRA Sverige behöver givetvis fortsätta att ta ansvar för långsiktiga ekonomiska åtaganden och säkerställa den höga kvalitet som präglar verksamheten idag. SIRA kommer även 2019 att vara helt beroende av ett starkt stöd från enskilda givare, församlingar och organisationer i Sverige.

Bli gärna månadsgivare – eller ge en extra gåva!

Sofia Angel, ekonomiansvarig