Kom och fira SIRA

SIRA fyller 50 år och det kommer vi uppmärksamma på flera sätt under året. Här är ett urval av jubileumsaktiviteter:

6 september kl. 13.00 
Dagträff om SIRA i S:t Peters kyrka, Stockholm, Thord-Ove Thordson

11 september kl. 14.00       
”Livsglädje tillsammans” Enebykyrkan, Enebyberg, Christina Molin och Nils-Olof Tägt

3 oktober kl. 14.00
RPG i Södertullskyrkan, Uddevalla Ingegerd Frick talar om SIRA 50 år – specialundervisning i Betlehem och Jeriko

7 oktober kl. 11.00
Gudstjänst med SIRA-presentation och ”palestinsk lunch”, S:t Peters kyrka, Stockholm

13 oktober kl 18.00 Jubileumsevent, Immanuelskyrkan, Stockholm
Konferencier Anders Andersson, rektorerna Nadira Saed och Salwa Shareef, förre generalkonsuln i Jerusalem Nils Eliasson, musik med koppling till Palestina och våra skolor, mat från palestinska restaurangen Maxos mm Anmälan krävs: kostnad 150 kr, betalas via Swish eller banköverföring. Märk din betalning med ”Stockholm”. Sista dag för anmälan är 1 oktober 2018. Barn under 10 år gratis.

Läs inbjudan här.

14 oktober kl. 11.00
Gudstjänst med rektorsbesök från SIRA, Missionskyrkan i Uppsala

14 oktober kl. 18.00 
Träff med rektorerna Nadira Saed och Salwa Shareef i Västerortskyrkan, Vällingby

17 oktober kl. 18.00 Immanuelskyrkan, Stockholm
Seminarium om ”Barn med ADHD-problematik – Vad krävs av oss för att ge dem   bättre förutsättningar att klara vardagen?” med bl a Sofia Camnerin, Agneta Hellström och rektorerna Salwa Shareef och Nadira Saed från Jeriko och Betlehem

20 oktober kl. 15.30 Jubileumsevent Betlehemskyrkan, Göteborg                              Föreläsning och samtal med Yvonne Dahlin, nyss hemkommen efter en tid som följe slagare i Hebron, Emanuel Furbacken, rektorerna Nadira Saed och Salwa Shareef, servering och konsert kl. 18.00 med barnkören Vita Händer samt en musikensemble från Högskolan för scen och musik.

21 oktober kl. 11.00
Gudstjänst med rektorerna, Elim Skene

29 oktober kl. 13.00
Mitt på dagenträff i S:t Matteus församling, Stockholm, Nils-Olof Tägt

18 november kl. 16.00
Gudstjänst i Trollhättan med fokus på SIRA

 

 

Frågor? Kontakta Tobias Andersson på tobias.nils@gmail.com eller 0704-035 035.

Engelskundervisning på SIRA-skolan i Betlehem

Att undervisa elever med speciella behov har alltid varit utmanande. Inte bara för att de eleverna kräver mer tid och tålamod, utan också för att de behöver extra stöd för att kunna använda hela sin inlärningspotential. Att uppfylla dessa behov är en av de största utmaningarna som lärare och därför försöker jag alltid att anpassa undervisningen efter varje elevs behov.

I min dagliga lektionsplanering vill jag alltid säkerställa att jag använder olika metoder beroende på elevernas förutsättningar. Bilder och symboler hjälper elever att öka och befästa tidigare inlärning samt knyta an till ny kunskap. Genom rollspel praktiserar eleverna tänkta situationer där de får öva på engelska och dessutom ha väldigt roligt.  Därigenom kan eleverna lära sig att uttrycka sina känslor på samma gång som de utvecklar sin sociala förmåga och att visualisera sina idéer och begrepp.

Även grupparbeten och diskussioner är primära metoder för mig då de erbjuder eleverna att uttrycka sina idéer och perspektiv. Dessutom ger de mig tillfälle att utmana eleverna att tänka djupare och utveckla sina färdigheter inom kommunikation, särskilt för eleverna med svagt självförtroende. Pedagogiska spel och aktiviteter har också de en viktig roll i min undervisning eftersom de berikar skolarbetet och hjälper eleverna att öka sin allsidiga förmåga och gör att kunskap nås på ett nytt och intressant sätt.

Att skriva i mjöl eller sand är skrivaktiviteter som förbereder det formella skrivandet. Det utvecklar muskelkontroll, bygger kreativitet och känslig medvetenhet.

Text:  Haya Handal och Nadira Saed

Översättning: Ingegerd Frick

50-årsjubileum i Betlehem

Att SIRA fyller 50 år firades i Betlehem med en ”Bingokväll”. 400 personer kom till festen som skolans ledning och personal hade anordnat.

Musik- och gymnastikläraren Khader skötte både det tekniska och musiken under kvällen. Musikunderhållningen var mycket uppskattad. Personalen bidrog till den goda stämningen och en del lärare som tidigare arbetat på skolan deltog.

Gästerna gav uttryck för hur imponerade de är över SIRA:s arbete. Kvällen inbringade ca 40 000 sv.kr plus ytterligare en gåva från ett lokalt företag i Betlehem på motsvarande 30 000 kr. Ett välkommet tillskott till jubileumsinsamlingen.

Ingegerd Frick

Examen i Jeriko

– Har du varit glad och ledsen på samma gång? Det är så jag känner nu, säger Dalal som är en av de tio studenter som tog examen vid SIRA skolan i Jeriko. Hon ska nu fortsätta i vanlig skola efter sina tre år på SIRA.

Gäster från olika delar av samhället kom till avslutningsfesten för att glädjas med eleverna över deras framgångar. Eleverna gjorde underbara framföranden i form av tal, dans och sång. De hade roligt och tog ansvar för allt tillsammans med sina lärare. Efter kalaset sa gästerna att de inte hade förväntat sig ett sådant fantastiskt arrangemang. SIRA fick mycket beröm och uppskattning för sitt arbete. Atmosfären andas glädje, stolthet, delaktighet, omsorg och kärlek.

Tårarna i föräldrarnas ögon avslöjade hur glada de var över att de fått ett barn som nu kan gå i vanlig skola efter att en gång ha börjat SIRA skolan med många problem av olika slag.

”Det finns inga hemligheter till framgång. Det är resultatet av förberedelse, hårt arbete och att lära av misstagen. Det är vad vi tror på SIRA-skolan”, säger rektor Salwa Shareef.

Översättning: Ingegerd Frick

Nya filmer från SIRA-skolorna

Här kan du se några filmer från SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko.

SIRA-skolan i Betlehem:

Det finns även lite extramaterial från Betlehem – klicka här.

Se även filmen ”En dag med eleven Jimmy” på SIRA i Betlehem – klicka här.

Det finns även en film om Loreen – en lycklig flicka. Klicka här!

SIRA-skolan i Jeriko:

Filmerna är producerade av Anders Frick och Ingegerd Frick i mars 2018.

Fler filmer kommer kontinuerligt att publiceras på sira.se/filmer

Ett jubileumsår

Nyligen hemkommen från Betlehem efter en fyraveckorsperiod som platschef har jag med mig ett bokslut från den palestinska redovisningen. Nu skall alla dessa siffror bokas in i de svenska räkenskaperna och därefter kan vi lägga 2017 till handlingarna och blicka fram emot 2018. Eftersom en av våra större sponsorer har valt att inte stötta oss i fortsättningen var det en stor utmaning i budgetarbetet att hitta nya lösningar. Eftersom SIRA fyller 50 år 2018 så var det naturligt att utmana med en” Jubileumsgåva”. Nu gäller det att vi alla hjälps åt att samla in 300 000 kronor.

Låt mig få berätta en solskenshistoria om Anders som säljer pelargonsticklingar och allt går till SIRA. Det började med att vi hade med oss några skott från pelargonior tagna i Betlehem. Vi satte dem och i flera år kunde vi njuta av vackra blommor. När hösten kom så lämnade jag över vårdnaden till en vän. Då började han ta sticklingar och här föddes idén till försäljning. Nu reser Anders runt till olika mässor, berättar om SIRA skolorna och säljer skott. Hitintills har det gett 4 000 kronor Nya skott har tagits så det blir säkert mer pengar till jubileumsinsamlingen.

En annan vän, Eva, har gjort ett SIRA-träd som består att en stor avskalad gren som lindats med garn och sedan försetts med LED-lampor. Hon säljer lotter och allt går till jubileumsinsamlingen. Bra gjort.

Nu vill jag utmana er alla att tänka till: Vad kan jag/vi göra? Mejla mig gärna på kerstin@bjerhagen.se så kanske vi kan berätta om din ide i nästa nummer. Tacksamt är att många redan har börjat skicka in pengar till vårt plusgiro eller swishat en gåva.

TILLSAMMANS SKA VI LYCKAS!

Kerstin Bjerhagen

Förberedelseklass i Jeriko

För fyra år sedan fattade SIRA–skolan i Jeriko ett viktigt beslut och startade en förberedelseklass för elever i åldern 5-6 år. Beslutet var inte enkelt men eftersom vi såg att denna elevgrupp behövde mer stöd och hjälp var vi övertygade om att förverkliga idén.

Sedan dess har vi tagit emot elever med olika bakgrund och eleverna har varit till stor glädje för hela skolan och bidragit till den goda atmosfären. Det här året har vi sju pojkar och flickor i förberedelseklassen.

När de kom till skolan hade de stora svårigheter inom olika områden. Personalen har därför fått arbeta hårt tillsammans för att utveckla eleverna på olika sätt, socialt, känslomässigt, beteendemässigt och kunskaps-mässigt. Tack vare det hårda arbetet kunde vi i slutet av förra terminen märka att eleverna hade förändrats mycket. De hade blivit mer energiska, mer socialt anpassade, de älskade att deltaga i olika aktiviteter och deras självförtroende hade förbättrats. Även deras skriv- och läsförmåga hade utvecklats märkbart.

För SIRA och framförallt personalen i Jeriko är detta en framgångshistoria och en dröm blivit sann. Som Napoleon en gång sa:” Man kan undervisa en elev en dag men om man lär honom att vara nyfiken så kommer han att fortsätta lära sig så länge han lever”.

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

Från 135 till 5000 – som ringar på vattnet

Text: Gunnar Falkeby

Aldrig har det funnits så många elever på SIRA-skolorna som detta läsår – 85 i Betlehem och 50 i Jeriko vid start i augusti. Det blir totalt 135 elever eller 25 fler än föregående läsår.

Men hur många andra människor kommer genom dessa elever i kontakt med de båda SIRA-skolorna och får höra berättelser om hur det är på skolan? Jag började fundera och räkna och antalet mångfaldigades snabbt till över 5 000, syskon, kompisar, kusiner, föräldrar, far- och morföräldrar, släktingar. Till detta kommer förstås lärarna och deras familjer, lokala styrelseledamöter och SIRA Friends,* besökande lärare och studiegrupper, lärarstuderande för att inte tala om olika myndighetspersoner och leverantörer och hantverkare och ……. Ja, listan kan göras lång.

Så när du ger ett bidrag till SIRA-skolorna tänk på att det betyder mycket för varje elev som går där, men det betyder också att en stolt pappa eller mamma, syskon, farmor eller morfar, släkting eller kompis får följa hur de utvecklas och får en möjlighet till en komplett utbildning och en god start i livet.

Fortsätt därför med ditt stöd till SIRA-skolorna och sprid gärna likt ringar på vattnet budskapet om SIRA-skolorna till andra.

*SIRA Friends är en stödorganisation till skolan i Jeriko som funnits i några år. Hjälper bl.a till att hitta lokala donatorer till verksamheten.