Så hjälpte SIRA

Tre tuffa telefoner hamnar på bordet när killarna Malek, George och Marjj kommer på besök. Alla tre har gått på SIRA-skolan en period och därefter gått vidare med studier eller arbete.

Malek kunde inte läsa eller skriva arabiska när han kom till SIRA. Tack vare den hjälp han fick har han nu kunnat ta över sin pappas firma. Pappan dog och Malek fick redan när han var femton år ta över ansvaret och är nu slaktare.

George gick på SIRA-skolan i sex år och fick hjälp med läsning och skrivning. Han utbildade sig sedan till frisör. Nu arbetar han med tillverkning av saker i olivträ. Han jobbar då med en laserskrivare och är nöjd över att han kan detta. Han tänker att det är tack vare sin skolgång på SIRA som han kan klara av det.

Marjj har en brokig bakgrund med att ha bott på flera olika ställen och gått i skola både i Gaza och Nasaret innan han kom till Betlehem. Skolgången blev alltför svår för honom vilket ledde till att han fick en plats på SIRA. Han säger själv att han hade en hård tid bakom sig och blev återuppbyggd under åren på SIRA. Han gick där i två år och kunde sedan gå vidare till kommunala skolan och ta examen. Nu studerar han Business of Administration i Jordanien. Han är mycket duktig i engelska. På frågan hur han kunnat bli så duktig svarar han att han tyckte att han ville bli det och kämpade för det.

Text: Ingegerd Frick, Foto: Anders Frick

Återkomst med glädje

DET BLEV EN GLÄDJENS DAG när lärarna äntligen kunde komma tillbaka till skolorna igen. Restriktionerna om att inte få vistas i skolan upphörde i slutet på maj men för eleverna var det dags för sommarlov.

För lärarna påbörjades ett intensivt arbete med planering, utvärdering och förberedelser för hösten. Skolministern i Palestina beslutade att alla skolor ska starta redan under sommarlovet för att fortsätta vårterminen en månad i höst, från 5 augusti till 5 september. Detta för att ge eleverna möjlighet till att tillgodogöra sig kunskaper de missat under våren. De flesta skolorna i Palestina har försökt arbeta med distansundervisning med lite olika resultat. SIRA-skolorna har klarat det riktigt bra och arbetat med detaljerade planer. Dock finns det en del som är svårt att ge på distans. Här krävs mycket individuell planering och uppföljning av varje elev.

Glada lärare samlas i Jeriko

Ett antal elever beräknas lämna skolorna till hösten för att de nu är färdiga för att integreras i det reguljära skolsystemet och nya elever väntas komma istället. Möten med elever som söker till skolorna pågår för fullt. Det gäller att testa varje sökande för att få en uppfattning om det som SIRA-skolan kan bidra med blir rätt hjälp för den enskilda eleven.

Att utvärdera hur denna termins arbete fungerat, där halva tiden skett i form av vanlig undervisning i skolan och drygt halva med digital undervisning, är viktigt. Det finns säkert många erfarenheter som kan tas tillvara i framtiden. Det är fascinerande att konstatera att höga ambitioner att fortsätta undervisningen, stor kreativitet och fantasi löste problemen vartefter. En eloge till våra rektorer och lärare!

Kholoud i Jeriko testar Yousef Moáth inför höstterminen. Pappa Moáth Mosa

Hur framtiden påverkas i Palestina av pandemin vet vi så lite om. Att arbetslösheten blir katastrofalt stor, speciellt i Betlehem, där inkomsterna till stor del bygger på turism, är lätt att förstå. Skolorna hoppas att föräldrarna ska kunna betala sina skolavgifter men vi förstår att det kan bli problem. Vi behöver alla hjälpas åt så att vi kan fortsätta driva våra skolor.

Eman och Nadine arbetar med planering

Som styrelserepresentant hade jag planerat att finnas på skolorna under maj månad för att arbeta med uppföljning och utveckling tillsammans med rektorerna. Detta var inte möjligt, så mycket av vårt gemensamma arbete har fått ske på distans.

Vi hoppas att vi åter ska kunna besöka våra skolor inom en inte allt för lång tid.

Kristina Gustafsson

Salwa Shareef: ”Stolta över föräldrarna”

Salwa Shareef, rektor på skolan i Jeriko berättar:

”Tack vare hopp och samarbete kan man komma över svårigheter. Vi blev oroliga och skrämda när den svåra och farliga pandemin mötte oss. Vi fick mera arbete, ansvar och tvingades att förändra det vi hade planerat. Men pandemin fick inte ta kontrollen över oss utan vi fick arbeta med föräldrar och elever på avstånd. Vi är stolta över föräldrarna som tagit på sig rollen som lärare för sina barn och hjälpt dem med sina hemuppgifter.

En del familjer har svårigheter ekonomiskt och materiellt och är ibland inte läs och skrivkunniga. Dessutom har de märkt problem med att ha tålamod när de ska hjälpa sina barn. Vår plan, som måste senareläggas, var att ge föräldrarna undervisning om elever med inlärningssvårigheter. Vi kommer ta tag i detta så fort det är möjligt. Vi vet att en anda av samarbete har en positiv inverkan på familjen.”

Salwa Shareef

Nadira Saed: ”En skrämmande dag”

Nadira Saed, rektor på skolan i Betlehem berättar:

”Den 5 mars var en skrämmande dag som vi kommer att minnas resten av livet. Vi började vår hektiska vardag som vanligt med en massa arbetsuppgifter utan att veta att våra liv inom några timmar skulle ”läggas på is” tills vidare.

Betlehem var först i Palestina med att få ett bekräftat Covid19-fall. Nyheten kom som en chock för alla. På SIRA-skolan ringde telefonerna oavbrutet. Inom några timmar var skolor, affärer, kyrkor och moskéer stängda. Gatorna blev tomma. Folk stannade hemma, tittade på nyheter och bad att de inte skulle ha varit i kontakt med någon som hade viruset. Rädslan tog sig in i våra hem.

Skolledningen startade genast arbetet med att upprätthålla kontakten med föräldrar, se över ansökningar från nya elever och arbeta med de ekonomiska utmaningar som situationen medförde. Efter några dagar började vi på SIRA-skolan att ha undervisning online. Lärarna, föräldrarna och eleverna var mycket samarbetsvilliga och arbetade hårt för att skolarbetet skulle kunna fortgå, om än på ett helt nytt sätt.”

Nadira Saed

Coronapandemin drabbar SIRA

Vår verksamhet i Palestina ser ekonomiskt stöd försvinna och elever som inte kan betala skolavgifter. Vår ekonomi tar stryk både där och här hemma. God ekonomi är en förutsättning för att kunna känna framtidstro. Vårt beroende av dig som månadsgivare blir ännu större. Vi i styrelsen gör vad vi kan men vi behöver hjälp med att trygga framtiden för våra skolor. Fortsätt med din månadsgåva och försök att värva en ny månadsgivare. Tack för din insats, den behövs mer än någonsin!

Johan Bohman, ekonomiansvarig

Lyckad undervisning på distans – tack vare internet och föräldrautbildning

SKOLGÅRDEN ÄR TYST OCH ÖDE. Några ensamma gungor vajar i vinden. Så ser det ut vid många skolor runt om i världen, inklusive Palestina. SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är stängda liksom alla andra skolor i landet. Allt är stängt förutom några få matbutiker, bagerier, grönsaksmarknader och apotek. De två SIRA-skolorna har ändå lyckats bedriva undervisning tack vare modern teknik via internet och telefon. Men den allra största framgångsfaktorn är föräldrarna. Vilken resurs!

De senaste åren har en intensiv utbildningsinsats genomförts för föräldrarna. De har fått lära sig hur man stöttar, samarbetar och ökar förståelsen för sitt barn. Den kristna, engelska hjälporganisationen, Embrace the Middle East, har bidragit ekonomiskt till dessa utbildningsdagar. Kompetent personal med specialpedagogiska kunskaper har gett föreläsningar och arrangerat grupparbeten. Föräldrarna har tagit vara på sina nyvunna kunskaper och känner stort ansvar och stolthet när de kan hjälpa sina barn att fortsätta skolgången i hemmet.

Eleven Jounal med sitt anteckningsblock

Rawan Khoury, som är lärare i Betlehem, berättar hur de försöker hålla igång skolarbetet. ”Vi har förberett olika uppgifter via internet som videolektioner, lärplattformar, gruppkonversationer och direkta kontakter med dem som behöver extra stöd. Gruppsamtal kan hjälpa eleverna att ha kontakt med sina vänner och lärare. Lärarna delar upp arbetsuppgifterna i mindre områden så att eleverna kan klara dessa med hjälp från någon i familjen för att sedan kunna diskutera sina svar i gruppkonversationen. Det blir också en hel del telefonsamtal inte minst för att stärka samarbetet mellan förälder och lärare.” Rawan berättar vidare att det är stora utmaningar för eleverna att studera hemma. De blir ofta störda av ljud från det som händer runt omkring dem och det blir då svårt för dem att koncentrera sig. Dessutom distraherar telefoner och sociala medier.

Salwa Shareef, som är rektor på SIRA-skolan i Jeriko, samlade genast personalen när det blev tal om stängning av skolorna. Lärarna gjorde individuella mappar för varje elev med lämpliga arbetsuppgifter. Eftersom en del föräldrar i Jeriko inte kan läsa och skriva blev det annorlunda utmaningar för lärarna. Salwa tänkte att de ville göra det enkelt för föräldrarna att hjälpa sina barn.

Yousef Hejazy tränar med sin pappa Alaa´

En förälder i Jeriko, Alaa´Hejazy, beskriver situationen såhär: ”När coronapandemin slog till och förändrade våra liv blev vi oroliga för våra barns framtid. Men SIRA-skolan startade genast planeringen för att kunna ge eleverna hemundervisning. Det var inte lätt i början för min son, Yousef. Han accepterade inte att han inte fick gå till skolan och sin lärare. Men vi föräldrar är väl tränade i att hantera våra barn eftersom vi kontinuerligt har fått föräldrautbildning genom SIRA. Vi har fått lära oss hur undervisnings- och inlärningsprocessen går till. Vi har nu hela tiden kontakt med den pedagogiska ledningen och lärarna via sociala nätverk och telefonsamtal. Hemma har vi många metoder och undervisningsverktyg som vi har tillverkat av det som finns omkring oss. Detta har vi lärt oss från SIRA och det gör inlärningen enkel och rolig. Vi föräldrar är enkla människor och har kanske en begränsad utbildning men SIRA ger kärlek och säkerhet för oss och våra barn speciellt i nödsituationer som denna. Vi föräldrar fick ta på oss rollen som lärare och vi lyckades. Yousef började studera hemma med glädje. Vi började skicka hemuppgifterna till lärarna genom att fotografera våra barn när de studerade. Lärarna är så stolta över oss och eleverna.”

Abdel-wahab skriver hemma i Betlehem

Malak Hasan, som går i klass 2 i Jeriko, ville först inte alls göra några hemuppgifter. Hon var van vid sin lärare, sin skola och sina vänner. Men hennes mamma, Tojan Hasan fick hjälp och stöd från den pedagogiska ledningen på SIRA-skolan. Tack vare detaljerade planer, förklaringar, arbetsblad och uppföljning kunde Malak fortsätta sin skolgång i hemmet. Mamma Tojan är innerligt glad för stödet från SIRA vars personal har fortsatt undervisningen av hennes dotter om än med nya verktyg.

Ingegerd Frick

Bromma på studieresa till SIRA-skolan

I början av februari var vi 17 elever på diakonal utbildning, lärare, rektor och resepedagog från Bromma folkhögskola på en resa i Israel/Palestina. Under början av veckan åkte vi runt och besökte bl.a. Nasaret, Kapernaum, Jeriko och Jordandalen.

På onsdagen kom vi till Betlehem och lägenheterna på SIRA-skolan som skulle vara vårt hem för resten av veckan. Vi blev väl mottagna och kände oss välkomna. Sängarna var bäddade med härliga IKEA-lakan. På torsdagen berättade SIRA-skolans rektor och en lärare om skolans verksamhet och tankarna bakom pedagogiken. Vi förstod att det är viktigt att man hjälper barnen i tidig ålder för att möjliggöra en återgång till den reguljära skolan. Jag blev tagen av många saker, bl.a. av olivplockningen i oktober och engagemanget från både elever och volontärer. Många med mig reagerade väldigt positivt på samarbetet mellan lärare och föräldrar. Rektorn använde uttrycket “med en hand går det inte att klappa, man måste ha två för att kunna klappa” för att förklara varför det är viktigt att föräldrarna och skolan jobbar tillsammans för barnens utveckling.

Vi såg en video där eleverna jobbade med musik- och lekterapi samt taktil massage och vi träffade och lekte med barnen. Många frågor fick vi: Vad vi hette? Var vi kom ifrån? Jag tror att nyfikenheten var lika stor från bådas håll! Vi mötte ett gäng glada killar och tjejer som fått möjligheten till en bra start i livet.

Vi lämnade skolan med stor tacksamhet över lärarna och allt de gör för barnen, med SIRA i våra hjärtan och med en övertygelse om att SIRA är något som vi vill engagera oss i och för!

Elin Sönnerfors (diakonstuderande)

Utmaning: ”Häng i” med givandet!

Vi upplever nu en situation som vi aldrig varit med om tidigare. En hel värld skall hantera ett virus som innebär att livet i alla fall ska gå vidare, på något sätt.

SIRA-skolorna hanterar coronasituationen bra, så långt vi förstår. Distansundervisningen fungerar så bra man kan förvänta sig trots ibland bristande tillgång till datorer och internet i hemmen. Föräldrarna är viktiga personer i arbete för barnens fortsatta, annorlunda skolgång.

Vi vet att våra kostnader är de samma. Det ställer solidariska krav på oss trots vår egen ekonomiska situation. Även hos oss slår arbetslösheten till men inte som i det palestinska samhället där arbetslösheten redan innan coronakrisen låg på 30% och nu ökar. Det betyder att vi kan få problem med att få in skolavgifter till våra skolor. Det är inte lätt att prioritera skolavgifter om man saknar pengar till mat för dagen, eller för att betala räkningen för el, eller……

Därför vädjar vi om stöd. Vi vill gärna ha kvar alla våra medarbetare vid våra två skolor. Det är fascinerande att se troheten hos er månadsgivare. Glöm inte att använda SIRA när du vill skicka en minnesgåva eller tänker gratulera någon-trots att det inte blir något kalas den här gången. Samspelet mellan givare och vårt arbete är nödvändigt för att vi ska kunna förverkliga alla våra ambitioner.

Så jag säger som Folkhälsomyndigheten och vår ekonomiansvarige Sofia Angel: ”häng i” med ert givande! Barnen i Palestina behöver fortfarande få gå i skolan!

Anders Andersson, ordförande

Bäst i klassen – tack vare SIRA

DINA GÅR I ELFTE KLASS Hope school i Beit Jala. När hon gått färdigt tolfte klass tar hon studentexamen. Att hon är på god väg att lyckas med detta var det inte många som trodde när hon var liten.

När Dina började skolan grät hon varje dag och lärarna behandlade henne inte bra. Hon fick sitta längst bak i klassrummet och så småningom fick hon inte ens vara kvar i skolan. Hennes mamma tipsades att kontakta SIRA-skolan, vilket hon gjorde. Dina gick på SIRA-skolan i fem år och kände hur hon kunde koppla av och lära sig. Hon glömmer aldrig vilken förmån det var att få gå på SIRA-skolan.

Att sedan återgå till en vanlig skola med stora klasser blev en stor utmaning. Inte många i omgivningen, familj, släkt eller vänner trodde att Dina skulle klara det. Dina besökte Amal, socialarbetaren på SIRA, så ofta hon kunde och bestämde sig för att anta utmaningen om att klara skolan. Hon är nu nummer ett i klassen. Dina vann – trots alla utmaningar!

Hennes dröm är att bli advokat och kanske att studera utomlands.

Text: Ingegerd Frick

Foto: Anders Frick

Föräldrar på skolbänken i Jeriko

En lördag när regnet öste ner samlades 46 föräldrar på SIRA-skolan i Jeriko för att delta i en föräldrautbildning. Genom olika introduktionsfilmer, grupparbeten och lekar pratade vi om vikten av föräldrarnas engagemang i skolarbetet samt om att en god hälsa, både hos eleverna och i deras hemmiljö, är en förutsättning för att nå framgång i skolarbetet.

Föräldrarna var inte rädda för att berätta om sina utmaningar, svårigheter samt ekonomiska och sociala situationer. Samtidigt försökte vi den här dagen få dem att byta fokus och öka sin förmåga att se till sina barns behov i skolarbetet.

Många deltagare uttryckte att dagen gett dem tillfälle till självreflektion, lek och skratt samt en ökad förmåga att se till sina barns behov och vikten av deras stöd i elevernas utveckling.

Tiden gick alldeles för fort och dagen slutade med många positiva och motiverade föräldrar med stora leenden.

Text: Salwa Shareef

Översättning och bearbetning: Ingegerd Frick

Vi tror att Nisse ler i sin himmel

Vem är Nisse kanske du undrar!? Jo, en man som besökte SIRA-skolan i Betlehem för ett antal år sedan och blev, som så många andra, helt betagen av arbetet som bedrivs. Han såg behovet av renovering och bestämde sig för att en del av hans tillgångar skulle gå till SIRA. Med dessa pengar har betydande förbättringar gjorts och nu har vi också gjort i ordning ett antal rum i den gamla rektorsbostaden.

Tillsammans med de befintliga uthyrnings-rummen kan vi erbjuda 14 bäddar med själv-hushåll. Vi hoppas att mindre körgrupper, konfagrupper eller familjer skall tilltalas av detta erbjudande. Bromma folkhögskola har premiär-bott och ger sitt omdöme genom sin rektor.

Är ni intresserade av detta boende, ta då kontakt med Lena Norell – kontaktuppgifter finns på sidan för gästlägenheten.

Text: Kerstin Bjerhagen, som tillsammans med Ulla-Britt och Leif Larsson fick förtroendet att genomföra denna uppgradering.