”Jag tackar Gud varje dag”

JAG TACKAR GUD varje dag, säger Doaá Sarabta och tänker på SIRA-skolan, där hon har eller har haft flera av sina barn. En lördag morgon träffade vi henne vid ett hembesök med rektor Salwa i det flyktingläger som de bor i. Det ligger i utkanten av Jeriko. Ett av hennes barn, Jasmine gick tidigare på SIRA-skolan. Nu är Jasmine tio år och går i en vanlig statlig skola. Tiden på SIRA-skolan har gjort att hennes skolframgång har utvecklats positivt och hon klarar sig nu bra i en stor klass.

Jasmine – elev på SIRA-skolan i Jeriko

Innan Jasmine kom till SIRA-skolan hade hon många problem. Hon var blyg och kunde inte uttrycka sig. Det kan man inte tro när man träffar henne nu. Hon är en mycket glad flicka. Hon tycker om att leka som alla andra tioåringar.

Hennes personlighet har utvecklats tack vare tiden på SIRA och hon älskar skolan. Hon har lärt sig att läsa o skriva och fått strategier för att utveckla sitt lärande. Förra gången vi sågs ville hon bli doktor. Nu sa hon att hon ville bli lärare. Det är en flicka som har alla möjligheter att gå vidare med sina studier. Det ska bli spännande att få höra vad hon så småningom bestämmer sig för.

Ingegerd Frick

Dr Ruba – viktig för SIRA-skolan


I Betlehem satsar man mycket på föräldra-utbildning. Dr Ruba är specialist på elever med inlärningssvårigheter. En serie föräldramöten pågår där hon delar med sig av sina kunskaper inom specialundervisning. Eftersom eleverna på SIRA-skolan har speciella behov är det viktigt att föräldrarna blir med medvetna och har förståelse för hur de ska bemöta sitt barn och hjälpa det på bästa sätt.

Föräldrarna är så nöjda när deras barn kommer hem från skolan och berättar hur bra de trivs i skolan och att de får hjälp att lära sig. Samverkan mellan skola och föräldrar är en viktig pusselbit i att ge eleverna de bästa förutsättningarna till att bli en ansvarsfull elev med goda kunskaper och bra självförtroende.

Dr Ruba är en mycket viktig person för SIRA-skolans utveckling. För sex år sen började samarbetet. Hon har undervisat skolans lärare inom specialpedagogik och gett dem nya idéer och strategier för hur man ska bemöta eleverna. Hon har följt lärarna i deras undervisning, lärt dem ett nytt planeringssystem, tränat dem i utvärdering och i hur man skriver rapporter.

Nadira Saed och Ingegerd Frick

Full fart framåt för SIRA-skolorna

Amal och Suzjud. Lärarna på Suzjuds nya skola är så nöjda med henne och tycker att hon lyckats bra hittills med sitt skolarbete. Det är så lätt att hjälpa henne för hon tar tacksamt emot den hjälp hon får. Hon säger själv att hon är lycklig.

VILKEN MÅNAD! När de sista dadlarna är plockade säger man att sommaren är slut i Jeriko. Dadlar är snarare ett jultecken för oss i Sverige. Tänk om det är en dadel just från Jeriko som du kommer att ha på ditt julbord!

Att vara representant för SIRA och besöka skolorna i Jeriko och Betlehem är en förmån och en stor upplevelse. Allt ifrån att ha stått ut i Jerikos drygt 40-gradiga värme, när strömmen gick och därmed AC slutade fungera, till att klia myggbett på kvällarna i Betlehems trädgård.

Vi kan vara stolta i Sverige som är med och bidrar till två fantastiska skolor med glada barn och engagerad personal.

Barnen är som alla andra barn, fulla av spring och lek men också med lust att lära trots att de har vissa svårigheter med detta. Klasserna har blivit större. Som mest kan det vara elva eller tolv elever. Det är ändå små klasser jämfört med statliga skolorna som ofta har runt 35 elever i varje klass.

Att vara lärare på SIRA-skolan innebär mer än lektioner. Det är mycket individuell planering och många föräldrakontakter. SIRA-skolan i Betlehem erbjuder dessutom föräldrautbildning av olika slag. Två nya grupper har precis startat. En grupp med femton mammor träffas en gång i veckan för att samtala om psykisk hälsa i familjen. Den andra gruppen består av fyra par. Att papporna är med är en nyhet. Gruppen samtalar om samarbete och ledarskap inom familjen.

Amal är socialarbetare på SIRA-skolan i Betlehem men hon är en minst lika bra rallyförare. Efter en förmiddag med en berg-och-dalbaneliknande biltur hade vi besökt fem skolor och tio före detta SIRA-elever.

Hon besöker alla elever som lämnat skolan föregående läsår eller ytterligare ett år tillbaka. Dessa elever har gått på SIRA skolan ett eller ett par år men har återvänt till vanliga statliga skolor. Hon besöker skolorna och träffar eleven, rektorn, lärare och om det finns, skolans socialarbetare. En representant för Undervisningsministeriet brukar vara med vid dessa träffar för att se till att eleven får nödvändigt stöd.

Amal och Suzjud. Lärarna på Suzjuds nya skola är så nöjda med henne och tycker att hon lyckats bra hittills med sitt skolarbete. Det är så lätt att hjälpa henne för hon tar tacksamt emot den hjälp hon får. Hon säger själv att hon är lycklig.
Amal och Suzjud. Lärarna på Suzjuds nya skola är så nöjda med henne och tycker att hon lyckats bra hittills med sitt skolarbete. Det är så lätt att hjälpa henne för hon tar tacksamt emot den hjälp hon får. Hon säger själv att hon är lycklig.

Det är viktigt att försäkra sig om att eleven har det bra och att personalen på skolan förstår vikten av att bemöta eleven med extra omsorg och uppmuntran. Flera av SIRA-skolans elever har haft svårigheter med att läsa och skriva och behöver en långsammare takt. En del har varit hyperaktiva och då behöver man öka förståelsen för att dessa elever inte alltid kan sitta så stilla.

Dessa besök görs i början, mitten och slutet av varje termin. Alla elever vi mötte visade stor glädje inför att se Amal. De kände sig sedda, stolta och uppmuntrade när de fick träffa henne.

En elev, Siham, var ledsen för att tempot i religionsundervisningen var så högt. Men efter att Amal pratat med hennes lärare och förklarat hur Siham kände sig och tröstat, uppmuntrat och förklarat för henne kände hon sig glad.

Ingegerd Frick

Valutaläget utmanande för SIRA

Vi närmar oss slutet av året och som ekonomi-ansvarig känns det gott att kunna säga att 2019 kommer ekonomin att gå ihop. Detta tack vare att vi fått arv och generösa gåvor från privatpersoner och flera församlingar har hörsammat vår bön om extra tillskott. Valutaläget, som vi tidigare skrivit om, är ett problem som gör att våra insamlade pengar i Sverige inte räcker till lika mycket i Palestina. De personer i SIRA som arbetar speciellt med att sprida kunskap om vår verksamhet och väcka engagemang för barnen i Jeriko och Betlehem gör ett fantastiskt jobb. Men den ekonomiska situationen inför 2020 ser utmanande ut eftersom intäkterna fortfarande är osäkra.

Sofia Angel

Lärande pågår – trots svårigheter

SIRA-SKOLAN I JERIKO har varit värd för en fantastisk och givande studiedag. Temat var ”Trots svårigheter pågår lärande” och totalt 57 pedagoger från olika förskolor, såväl privata som allmänna, deltog.

Studiedagen var ett komplement till den som hölls förra året då syftet var att sprida kunskap och medvetenhet kring inlärningssvårigheter i samhället och hur lärarna skulle kunna handskas med de elever som kämpar med sådana svårigheter.

Det är viktigt för lärarna att få dela erfarenheter och åsikter. Dr. Ruba Daas, specialist inom området inlärningssvårigheter, föreläste och deltagarna var nöjda med den information, de idéer och undervisningsstrategier som hon delade med sig av. Vid dagens slut lovade deltagarna att de skulle sträva efter att använda sina nya kunskaper och idéer, som dagen gett dem.

SIRA-skolans personal är stolta över vad de kan ge till sina kollegor och är samtidigt nöjda över vad de har fått tillbaka. Det är fantastiskt att få mötas, diskutera och dela idéer, erfarenheter och åsikter.

För mig som rektor var det en ynnest att se lärarnas stora engagemang, deltagande, delande och acceptans under dagen. Vi tackar även organisationen Embrace the Middle East som ger oss denna möjlighet att utveckla och uppfylla SIRA-skolans mål.

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

Razans föräldrar berättar om SIRA

SKOLAN ÄR SOM ETT ANDRA HEM för barn. Det är en plats där barnet ska bygga nya vänskapsrelationer och söka kunskap och nya synsätt. Just för att skolan är så central är det för föräldrarna viktigt att hitta en skola som kan erbjuda många olika aktiviteter och övningar samt undervisning som är anpassad för barnets behov. Så gjorde även Razans föräldrar som jag nyligen intervjuade.

Razans föräldrar berättar om den varma och omhändertagande atmosfär som SIRA-skolan erbjuder och anser att det är den bästa skolan i området där eleverna får extra stöd och ges ett individuellt värde. Eftersom Razan har vissa svårigheter med inlärningen är hon i behov av särskilt utformad  undervisning, vilket föräldrarna såg att SIRA-skolan kunde erbjuda. De blir lyckliga av att Razan nu tycker om att gå till skolan, men också när hon kommer hem och berättar om vad hon lärt sig och hur de ser att hennes självförtroende växer.

Föräldrarna uppskattar att lärarna verkligen försöker lära känna varje elev och förstå deras individuella egenskaper. Positivt är också att föräldrarna får regelbunden information om Razans utveckling vilket ger dem förståelse för vilka styrkor hon har och inom vilka områden som hon behöver utvecklas. Som föräldrar hoppas de att allt detta samverkar till att Razan både tycker skolan är rolig, men också att Razan kan fortsätta att utvecklas och nå de mål med skolgången som hon och SIRA-skolan satt upp.

Text: Nadira Saed

Översättning: Ingegerd Frick

Ny SIRA-ordförande vald

Sommarlovet är slut och lärare och elever på SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko har startat en ny termin. Många förväntansfulla elever fyller våra skolor, för många elever är det första terminen på SIRA-skolan.  På båda skolorna har genomförts utbildningsdagar i SIRA:s regi för såväl våra egna lärare som för lärare från kringliggande skolor. Fantastiskt att kunna sprida kunskapen om lärande för barn med inlärningssvårigheter till över 90 lärare i andra skolor.

I höst startar dessutom ytterligare en ny klass i Jeriko eftersom vi fått riktade bidrag som gör att en lärartjänst är finansierad under några år genom gåvor. Fantastiskt roligt att vi kan fylla ännu ett tomt klassrum med nya elever.

Även stiftelsens arbete i Sverige är i full gång. Styrelsen hade sammanträde den 31 augusti och kunde då glädjande nog välja en ny ordförande i stiftelsen SIRA. Anders Andersson, bl.a. före detta rektor på Södra Vätterbygdens folkhögskola, sångare och en trogen följare av SIRA, kliver in i rollen som ordförande. Undertecknad som tjänstgjort som tillförordnad ordförande sedan i våras återgår till rollen som vice ordförande. Vi hälsar Anders varmt välkommen.

Kristina Gustafsson

tf ordförande

Skolstart med perspektiv

I förra veckan började skolan för mitt yngsta barnbarn. Tänk vad väl ordnat! Komma till en klass, lärarna tar emot, man får sin plats, böcker och annat ligger redan klart, och skolbespisning med vällagad mat. Nu börjar lärandet för livet. Men alla barn i världen har det inte så välordnat, ingen skolgång, ingen inlärning. Tankarna går snabbt till våra SIRA-elever, som trots andra förutsättningar nu kommer tillbaka till SIRA-skolan för att starta höstterminen och detta tack vare att det finns givare som delar med sig för att barn även i andra delar av världen ska få möjlighet till ett bra liv. Tack alla SIRA-givare som delar med sig till barn som annars inte skulle ha möjlighet till skolgång.

Tack för att SIRA kan starta upp även denna höst!

Hanz Linderyd

Vilken underbar känsla

I slutet av vårterminen fick vi på SIRA-skolan i Jeriko säga adjö till våra tredjeklassare, tolv oförglömliga elever som vi har fått rå om. Vi fick för 2–3 år sedan välkomna dem till vår lärande miljö som de har älskat, litat på och fått nytta av. Nu kan de läsa bättre, hålla på med matte utan stress och naturligtvis skriva fint.

Examensceremonin var ett känslosamt och varmt avslut för eleverna och deras föräldrar. Eleverna framförde olika sånger, spel och tal med högt självförtroende. Föräldrarna var glada och stolta över att se hur SIRA-skolan har utvecklat deras barns personlighet och självförtroende. Några föräldrar höll också tal och berättade om resan som deras barn gjort inom SIRA och hur svårt det nu var att säga adjö till denna skola. Det är den enda skola som har förstått, accepterat och hjälpt deras barn att komma över sina inlärningssvårigheter och bli starkare individer.

Vid denna känslosamma dag uttryckte föräldrar och elever sin önskan att få gå kvar på SIRA-skolan. Trots att eleverna nu är redo att integreras i andra skolor vill de fortfarande gå kvar och föräldrarna önskade också att SIRA- skolan hade fler klasser som barnen skulle kunna komma tillbaka till och där fortsätta sin skolgång (red. anmärkning: SIRA-skolan i Jeriko har klasser upp till och med årskurs 3).

Bra betyg till SIRA-skolan!

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

Soligt besök på SIRA-skolorna…

I slutet av maj besökte jag de båda SIRA-skolorna, på uppdrag av styrelsens utskott för utbildning, pedagogisk utveckling och personalfrågor. Mitt uppdrag var att tillsammans med skolans rektorer slutföra utskottets arbete med dokument som ska finnas vid skolorna; ett om arbetsförhållanden för de anställda och ett om formella regler om anställda bryter mot skolans regler. Dessutom hade jag som uppdrag att med rektorerna planera workshops för lärare från andra skolor för att sprida SIRA-lärarnas kunskap hur man pedagogiskt/metodiskt arbetar med eleverna på skolorna och även förbereda ett besök från den engelska organisationen Embrace som stöder ett treårigt projekt att vara ett kompetenscentrum. De önskar förlänga det med ett fjärde år, något som jag även diskuterade med rektorerna.

Det blev ett mycket intensivt besök där jag förutom överläggningar med rektor och annan personal i Betlehem även träffade rektorn i Jeriko vid två besök, var på Inrikesministeriet i Ramallah, träffade SIRAs lokale revisor Husam, träffade ordförande och en representant i den lokala styrelsen i Betlehem och jag hann även med ett besök hos manager för vår lokala bank. Allt under en värmebölja med som mest 38 grader i Betlehem och 44 i Jeriko!