Hanadi och Abed längtar efter skolan

Socialarbetaren Amal gör hembesök hos tvillingarna Hanadi och Abed i Azzah Camp i Betlehem. Barnen är åtta år och de yngsta i den stora familjen. Mamma Jihad och pappa Nawaf är så glada över att få besök och det serveras lemonad, te och kaffe.

Barnen hade det svårt när de började i FN:s skola för flyktingar och fick därför plats på SIRA-skolan. Tidigare ville de inte gå till skolan men nu är det annorlunda. De vaknar varje morgon och längtar efter att få gå till skolan. De tycker om att göra sina läxor och går nu andra året på SIRA-skolan.

Föräldrarna tänkte först att SIRA-skolan är till för barn med intellektuella funktions-nedsättningar men har nu en helt annan syn och vill hjälpa till att sprida det goda som SIRA gör för deras barn.

Pappan är svårt sjuk och har därför svårt att ge barnen den uppmärksamhet de behöver men känner sig lugn nu när han vet att barnen har det bra och trivs.

Abed, som är pojken i tvillingparet, älskar sin fröken och tycker lektionerna i engelska är bäst. Han har svårt för att prata och uttrycka sig men har redan kommit en bra bit i utvecklingen av talet.

Hanadi, som är flickan i tvillingparet, tycker om alla som arbetar på skolan och drömmer om att bli lärare.

Ingegerd Frick

Att bli ordförande för SIRA

DET VAR NÅGRA ÅR sedan sist och nu det var med spänd förväntan och en viss oro som resan till Palestina äntrades.

Jag skulle åka till SIRA:s skolor i Betlehem och Jeriko. Intrycken blir nästan övermäktiga. Ben Gurion, flygplatsen i Tel Aviv, välordnat, rent och snyggt. Resan med tåget till Jerusalem och sedan buss till Betlehem. Bilden får snart fler bottnar. Det vackra landskapet fascinerar, men muren fyller ens sinne med sorg och bestörtning. Skillnaden mellan det ordnade och det oordnade framträder allt mer.

Anders Andersson, ordförande för SIRA

Så är jag framme vid detta mitt första besök på SIRA:s skola i Betlehem. Intensiva dagar följer med möten av olika slag, morgonmöte med personal, morgonsamling på skolgården med både elever och personal, samtal med skolans ledningsgrupp och representanter för den lokala rådgivande styrelsen för skolan, inspektion av lokaler och besök i de olika klasserna.

Sedan blir det dags att resa till Jeriko. Återigen detta hänförande, böljande landskap men där finns inslag som också väcker undran. Intrycken är många. Glädjen hos barn, föräldrar och personal värmde lika mycket som solens varma strålar mitt i november och på ”Independence day” (självständighetsdagen – ungefär palestinsk nationaldag) är aktiviteterna många och väl förberedda.

Tänk att vi får vara med och skapa förutsättningar till ett mer drägligt liv inte bara för barnen utan deras familjer och för hela samhället.

Nu, som nybliven pensionär efter ett yrkesverksamt liv som musiker och folkbildare, är jag ny ordförande i SIRA, ett synnerligen spännande, skrämmande, inspirerande och uppfordrande uppdrag. Det som hjälper till att mildra våndan är att det finns så många som är med och direkt arbetar med alla de uppgifter som måste göras. Det som inspirerar är att det är så många som är med och tar ett ekonomiskt ansvar för att verksamheten ska gå vidare. Kunskapen vi bär med oss om lärandets oerhörda betydelse för både personlig utveckling och för att samhället ska utvecklas gör att vi – med glädje – fortsätter vårt arbete.

Anders Andersson

Fler intäktskällor ger bredare bas

I slutet av januari träffas SIRA:s styrelse för årsmöte och då beslutas budgeten för 2020. Vi går även detta år in med en budget där intäkter vi känner till nu inte täcker förväntade kostnader. Vi hoppas förstås att den positiva trenden med flera generösa gåvor från både enskilda personer, organisationer och församlingar ska fortsätta även under 2020. De gåvor vi får från er SIRA-vänner är extra värdefulla just för att de är stabila intäkter som strömmar in varje månad.

Är du med i någon förening eller församling som har ett engagemang i barnfrågor, internationellt hjälparbete eller liknande? Kan du berätta om SIRA:s skolverksamhet för dem och se om de vill bidra till att ge barn en bra start i livet? För ju fler olika intäktskällor vi har, ju bredare bidragsbas, desto stabilare blir förutsättningarna för oss att bedriva verksamheten i Palestina.

Sofia Angel

En dag med multitaskande Mary

På SIRA-skolan i Betlehem finns sedan 18 år tillbaka sekreteraren Mary Hawash. Hon gör verkligen ”allt”. Samtidigt som hon pratar i telefon kan hon göra något annat. Dessutom kan hon hålla igång två samtal på både engelska och arabiska.

Vad skulle SIRA skolan vara utan dess personal!?

Mary håller reda på det mesta och älskar att vara sekreterare. Hon visste tidigt att hon tyckte om siffror och ekonomiska system. När hon vaknar på morgonen känner hon sig glad och förväntansfull inför sin nya arbetsdag och älskar atmosfären på SIRA-skolan.

Hennes dörr är alltid öppen och hon är alltid på plats. Det är hon som tar emot besökare men också sätter på plåster om någon elev har slagit sig samt kanske ringer något föräldrasamtal. När någon ny elev ansöker om plats är det till henne som de kommer och hon avtalar tid för tester.

Annars är hennes uppgifter att hålla reda på budgeten med löner, försäkringar, skolavgifter och bankkontakter. Hon är alltid uppdaterad, sköter statistik och håller kontakt med olika myndigheter.

Den största utmaningen för Mary är att få tid och plats för att kunna koncentrera sig när hon ska göra viktiga uppgifter. Alla är bortskämda med att kunna avbryta henne och man möts alltid av ett leende.

Ingegerd Frick

”Jag tackar Gud varje dag”

JAG TACKAR GUD varje dag, säger Doaá Sarabta och tänker på SIRA-skolan, där hon har eller har haft flera av sina barn. En lördag morgon träffade vi henne vid ett hembesök med rektor Salwa i det flyktingläger som de bor i. Det ligger i utkanten av Jeriko. Ett av hennes barn, Jasmine gick tidigare på SIRA-skolan. Nu är Jasmine tio år och går i en vanlig statlig skola. Tiden på SIRA-skolan har gjort att hennes skolframgång har utvecklats positivt och hon klarar sig nu bra i en stor klass.

Jasmine – elev på SIRA-skolan i Jeriko

Innan Jasmine kom till SIRA-skolan hade hon många problem. Hon var blyg och kunde inte uttrycka sig. Det kan man inte tro när man träffar henne nu. Hon är en mycket glad flicka. Hon tycker om att leka som alla andra tioåringar.

Hennes personlighet har utvecklats tack vare tiden på SIRA och hon älskar skolan. Hon har lärt sig att läsa o skriva och fått strategier för att utveckla sitt lärande. Förra gången vi sågs ville hon bli doktor. Nu sa hon att hon ville bli lärare. Det är en flicka som har alla möjligheter att gå vidare med sina studier. Det ska bli spännande att få höra vad hon så småningom bestämmer sig för.

Ingegerd Frick

Dr Ruba – viktig för SIRA-skolan


I Betlehem satsar man mycket på föräldra-utbildning. Dr Ruba är specialist på elever med inlärningssvårigheter. En serie föräldramöten pågår där hon delar med sig av sina kunskaper inom specialundervisning. Eftersom eleverna på SIRA-skolan har speciella behov är det viktigt att föräldrarna blir med medvetna och har förståelse för hur de ska bemöta sitt barn och hjälpa det på bästa sätt.

Föräldrarna är så nöjda när deras barn kommer hem från skolan och berättar hur bra de trivs i skolan och att de får hjälp att lära sig. Samverkan mellan skola och föräldrar är en viktig pusselbit i att ge eleverna de bästa förutsättningarna till att bli en ansvarsfull elev med goda kunskaper och bra självförtroende.

Dr Ruba är en mycket viktig person för SIRA-skolans utveckling. För sex år sen började samarbetet. Hon har undervisat skolans lärare inom specialpedagogik och gett dem nya idéer och strategier för hur man ska bemöta eleverna. Hon har följt lärarna i deras undervisning, lärt dem ett nytt planeringssystem, tränat dem i utvärdering och i hur man skriver rapporter.

Nadira Saed och Ingegerd Frick

Full fart framåt för SIRA-skolorna

Amal och Suzjud. Lärarna på Suzjuds nya skola är så nöjda med henne och tycker att hon lyckats bra hittills med sitt skolarbete. Det är så lätt att hjälpa henne för hon tar tacksamt emot den hjälp hon får. Hon säger själv att hon är lycklig.

VILKEN MÅNAD! När de sista dadlarna är plockade säger man att sommaren är slut i Jeriko. Dadlar är snarare ett jultecken för oss i Sverige. Tänk om det är en dadel just från Jeriko som du kommer att ha på ditt julbord!

Att vara representant för SIRA och besöka skolorna i Jeriko och Betlehem är en förmån och en stor upplevelse. Allt ifrån att ha stått ut i Jerikos drygt 40-gradiga värme, när strömmen gick och därmed AC slutade fungera, till att klia myggbett på kvällarna i Betlehems trädgård.

Vi kan vara stolta i Sverige som är med och bidrar till två fantastiska skolor med glada barn och engagerad personal.

Barnen är som alla andra barn, fulla av spring och lek men också med lust att lära trots att de har vissa svårigheter med detta. Klasserna har blivit större. Som mest kan det vara elva eller tolv elever. Det är ändå små klasser jämfört med statliga skolorna som ofta har runt 35 elever i varje klass.

Att vara lärare på SIRA-skolan innebär mer än lektioner. Det är mycket individuell planering och många föräldrakontakter. SIRA-skolan i Betlehem erbjuder dessutom föräldrautbildning av olika slag. Två nya grupper har precis startat. En grupp med femton mammor träffas en gång i veckan för att samtala om psykisk hälsa i familjen. Den andra gruppen består av fyra par. Att papporna är med är en nyhet. Gruppen samtalar om samarbete och ledarskap inom familjen.

Amal är socialarbetare på SIRA-skolan i Betlehem men hon är en minst lika bra rallyförare. Efter en förmiddag med en berg-och-dalbaneliknande biltur hade vi besökt fem skolor och tio före detta SIRA-elever.

Hon besöker alla elever som lämnat skolan föregående läsår eller ytterligare ett år tillbaka. Dessa elever har gått på SIRA skolan ett eller ett par år men har återvänt till vanliga statliga skolor. Hon besöker skolorna och träffar eleven, rektorn, lärare och om det finns, skolans socialarbetare. En representant för Undervisningsministeriet brukar vara med vid dessa träffar för att se till att eleven får nödvändigt stöd.

Amal och Suzjud. Lärarna på Suzjuds nya skola är så nöjda med henne och tycker att hon lyckats bra hittills med sitt skolarbete. Det är så lätt att hjälpa henne för hon tar tacksamt emot den hjälp hon får. Hon säger själv att hon är lycklig.
Amal och Suzjud. Lärarna på Suzjuds nya skola är så nöjda med henne och tycker att hon lyckats bra hittills med sitt skolarbete. Det är så lätt att hjälpa henne för hon tar tacksamt emot den hjälp hon får. Hon säger själv att hon är lycklig.

Det är viktigt att försäkra sig om att eleven har det bra och att personalen på skolan förstår vikten av att bemöta eleven med extra omsorg och uppmuntran. Flera av SIRA-skolans elever har haft svårigheter med att läsa och skriva och behöver en långsammare takt. En del har varit hyperaktiva och då behöver man öka förståelsen för att dessa elever inte alltid kan sitta så stilla.

Dessa besök görs i början, mitten och slutet av varje termin. Alla elever vi mötte visade stor glädje inför att se Amal. De kände sig sedda, stolta och uppmuntrade när de fick träffa henne.

En elev, Siham, var ledsen för att tempot i religionsundervisningen var så högt. Men efter att Amal pratat med hennes lärare och förklarat hur Siham kände sig och tröstat, uppmuntrat och förklarat för henne kände hon sig glad.

Ingegerd Frick

Valutaläget utmanande för SIRA

Vi närmar oss slutet av året och som ekonomi-ansvarig känns det gott att kunna säga att 2019 kommer ekonomin att gå ihop. Detta tack vare att vi fått arv och generösa gåvor från privatpersoner och flera församlingar har hörsammat vår bön om extra tillskott. Valutaläget, som vi tidigare skrivit om, är ett problem som gör att våra insamlade pengar i Sverige inte räcker till lika mycket i Palestina. De personer i SIRA som arbetar speciellt med att sprida kunskap om vår verksamhet och väcka engagemang för barnen i Jeriko och Betlehem gör ett fantastiskt jobb. Men den ekonomiska situationen inför 2020 ser utmanande ut eftersom intäkterna fortfarande är osäkra.

Sofia Angel

Lärande pågår – trots svårigheter

SIRA-SKOLAN I JERIKO har varit värd för en fantastisk och givande studiedag. Temat var ”Trots svårigheter pågår lärande” och totalt 57 pedagoger från olika förskolor, såväl privata som allmänna, deltog.

Studiedagen var ett komplement till den som hölls förra året då syftet var att sprida kunskap och medvetenhet kring inlärningssvårigheter i samhället och hur lärarna skulle kunna handskas med de elever som kämpar med sådana svårigheter.

Det är viktigt för lärarna att få dela erfarenheter och åsikter. Dr. Ruba Daas, specialist inom området inlärningssvårigheter, föreläste och deltagarna var nöjda med den information, de idéer och undervisningsstrategier som hon delade med sig av. Vid dagens slut lovade deltagarna att de skulle sträva efter att använda sina nya kunskaper och idéer, som dagen gett dem.

SIRA-skolans personal är stolta över vad de kan ge till sina kollegor och är samtidigt nöjda över vad de har fått tillbaka. Det är fantastiskt att få mötas, diskutera och dela idéer, erfarenheter och åsikter.

För mig som rektor var det en ynnest att se lärarnas stora engagemang, deltagande, delande och acceptans under dagen. Vi tackar även organisationen Embrace the Middle East som ger oss denna möjlighet att utveckla och uppfylla SIRA-skolans mål.

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

Razans föräldrar berättar om SIRA

SKOLAN ÄR SOM ETT ANDRA HEM för barn. Det är en plats där barnet ska bygga nya vänskapsrelationer och söka kunskap och nya synsätt. Just för att skolan är så central är det för föräldrarna viktigt att hitta en skola som kan erbjuda många olika aktiviteter och övningar samt undervisning som är anpassad för barnets behov. Så gjorde även Razans föräldrar som jag nyligen intervjuade.

Razans föräldrar berättar om den varma och omhändertagande atmosfär som SIRA-skolan erbjuder och anser att det är den bästa skolan i området där eleverna får extra stöd och ges ett individuellt värde. Eftersom Razan har vissa svårigheter med inlärningen är hon i behov av särskilt utformad  undervisning, vilket föräldrarna såg att SIRA-skolan kunde erbjuda. De blir lyckliga av att Razan nu tycker om att gå till skolan, men också när hon kommer hem och berättar om vad hon lärt sig och hur de ser att hennes självförtroende växer.

Föräldrarna uppskattar att lärarna verkligen försöker lära känna varje elev och förstå deras individuella egenskaper. Positivt är också att föräldrarna får regelbunden information om Razans utveckling vilket ger dem förståelse för vilka styrkor hon har och inom vilka områden som hon behöver utvecklas. Som föräldrar hoppas de att allt detta samverkar till att Razan både tycker skolan är rolig, men också att Razan kan fortsätta att utvecklas och nå de mål med skolgången som hon och SIRA-skolan satt upp.

Text: Nadira Saed

Översättning: Ingegerd Frick